Behov for å snakke med noen raskt?

Er livet ditt til tider i overkant vanskelig? 

Er kunstterapi da noe du kan ha nytte av?

Ja, definitivt!

Det er normalt å ha vanskelige perioder i livet, og ofte løser man slikt på egenhånd. Du kan imidlertid ha god nytte av ekstern hjelp og psykoterapi når vanskene vedvarer over tid, de gode følelsene får for lite plass, og du opplever din livskvalitet som hemmet.  Dette kan være privat, innen familien, med venner, på arbeidsplassen eller i dagliglivet ellers.

Du vil kunne ha nytte av kunstterapeutiske metoder om du ønsker å utvikle deg som menneske, finne tilbake til din kreativitet og øke din livsglede. Kunstterapi er også et godt alternativ eller tillegg til psykologtimer. I mitt Personal Leadership for LifeTM  program er bruk av kunstterapeutiske metoder en vesentlig tilnærming for å jobbe i dybden med Selv- og Lederutvikling. 

Her hos meg kan du få hjelp til ditt livs små og store utfordringer. Du kan være trygg på at ingen ting er for lite eller for stort, det er du som er i fokus.

 med vennlig hilsen, 

Lise Bjarkli


Når kan du ha nytte av kunstterapi?

Selvutvikling

Når du har det rimelig bra som du har det, men ønsker å utvikle deg som menneske, finne tilbake til din kreativitet og være mer deg selv alene og blant andre mennesker. Du har gjerne også noen noe krevende utfordringer, som relasjonelle konflikter, stress, tidvis tomhetsfølelse eller kanskje meningsløshet - som du ønsker å gjøre noe med.  

Kunstterapi er også særdeles godt egnet, om enn uventet, innen lederutvikling. Dette siste er min spesialitet! 

Terapi

Terapi handler om å løse problemer og hele sår. Disse kan vise seg i mange former: nedstemthet (depresjon), angst,  avhengighet, skam- og skyldfølelser, traumer, uhensiktsmessige forsvarsmekanismer ...  (disse aspektene er jeg godt kjent med). 

Kunstterapi kan for mange være et godt tillegg eller alternativ til skolemedisin da den ser på hele mennesket  ut fra biologiske, psykologiske, sosiale og meningsperspektiv, med tilsvarende tilnærminger.  Det ubevisste, det kroppslige, affekter og instinkter er her viktige aspekter ved siden av det mer klassiske fokuset på tanker og adferd.   

Kreativitet

Vår kreativitet er iboende i oss, men ofte har vi mistet kontakten med den, klarer ikke å uttrykke den eller tør vi ikke vise den frem.  Dette påvirker vår livskraft og livsglede, samt evne til nytenkning, innovasjon og problemløsning!  

Kunstterapi hjelper deg til å gjenopprette kontakten med, å uttrykke og å gjenopprette din tillit til din egen kreativitet. Da kan det også bli enklere å stå frem med dine egne tanker og handlinger. 


Kunstterapi er en kraftfull, men for mange uventet og ukjent metode for selvutvikling og personlig omstilling!

Integrativ kunstterapi er en psykoterapeutisk tilnærming som bygger på flere psykologiske teorier, tar utgangspunkt i Jungiansk analytisk psykologi, med tilskudd fra nyere forskning som f.eks. nevropsykologi.

Aktiv handling

Kunstterapi gir deg et rom for aktiv handling hvor du:

Kommer i dypere kontakt med din indre verden,

Kan utfolde og uttrykke deg kreativt og nytenkende rundt et tema,

For så å gå i dialog med det skapte uttrykket.

Dette vil ofte bidra til økt selvinnsikt som igjen kan føre til en positiv endring.

Kreativitet og livskraft

Selvutvikling med Kunstterapi åpner nye og gamle dører:

Kunstterapi kan gi deg styrke, mot, visdom, glede, enorm livskraft, og tilgang til sider ved deg selv som du hadde glemt eller før ikke ante fantes! 

Din kreativitet vil garantert vekkes til live!

Jeg trodde  for noen år siden at jeg hadde meldt meg på et helgekurs i maling. Det var feil, det var kunstterapi ... Det kurset åpnet en ny verden for meg!

Personlig vekst

Selvutvikling med Kunstterapi må erfares!

Fremfor å lese seg opp eller bli fortalt om temaet er dette definitivt et område som må erfares direkte.

Om du er generelt opptatt av å utvikle deg som menneske, gi deg selv anledning til å få et lite innblikk i  en kunstterapeutisk reise og en konkret måte å selv erfare noe av styrken i et kunstterapeutisk selvutviklingsforløp!

Forløp

Forløpet tilpasses ditt behov, men en standard individuell time vil typisk være som følger:

Vi starter med en samtale om det som opptar deg før jeg fører deg inn i en kreativ uttrykksprosess. I etterkant av denne går vi sammen i dialog med det skapte uttrykket. Til slutt undersøker vi om du kan ta noe av det du har oppdaget med deg tilbake til hverdagen.    

Individuell terapi

Selvutvikling/grupper

Kurs, kreativt verksted, foredrag

Lederutvikling

Standard tid: 1 1/4 t

Egen praksis i Asker

Nettbasert alternativ

eller etter avtale

Uttrykk kan skapes gjennom bilder, leire, skriving, musikk, stemmebruk, bevegelser, psykodrama mm. 

Mulighet for glassfusing!

Tegne- eller andre kunsteriske ferdigheter trengs ikke!


Betingelser

Varighet: 75 minutter for en standard terapitime

Timepris:

  • Individualterapi: kr. 500,-
  • Coaching/rådgivning/lederutvikling: egne priser 
  • Grupper, kurs, foredrag, workshop, kreativt verksted: etter avtale
  • Evnerike barn: etter avtale eller iht eventuell avtale med Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn

Sted: Kirkeveien 97B, 1384 Asker

Annet sted etter avtale. Jeg kan også tilby nettbaserte timer

Jeg samarbeider gjerne med leger, psykologer og andre der du ønsker det.

 

 

 

 

 

 

 

Kort om meg som terapeut:

  • Jeg avslutter min fireårige Kunstterapeututdannelse i 2020, har holdt kurs siden 2018, og tar imot klienter i eget lokale i Asker. Med min bakgrunn som leder og rådgiver, samt livserfaring og egen prosess, er jeg trygg i terapeut- og veilederrollen rundt livets mange utfordringer.   
  • Med mann, tre voksne sønner, opprinnelsesfamilie, en lang karriere, stor omgangskrets - og ikke minst mine egne sider og særegenheter - er jeg på godt og vondt blitt kjent med mange av livets små og store utfordringer, og hvordan de kan takles på en konstruktiv og givende måte. Jeg vet også mye om hvordan profesjonell støtte fra utenforstående kan være uvurderlig og utslagsgivende for gode resultater! 
  • Jeg studerer ved Institut for kunstterapi i Danmark, stiftet av Vibeke Skov, PhD  som for 30 år siden startet pioneerarbeidet rundt kunstterapiutdannelse i Danmark og Norge. Kunstterapeutyrket er godkjent av Helsedepartementet. Studiet inkluderer egenterapi, praksis samt veiledning av klinisk psykolog og psykoterapeut. De fleste kunstterapeuter i Norge i dag er utdannet derfra.  
  • Studentmedlem av KunstTerapiForeningen i Norge(KTFN), som igjen er tilknyttet European Federation of Art Therapy(EFAT). Det innebærer at jeg har taushetsplikt, følger etiske regler, fører frivillig journal og innhenter veiledning.  Du har selvsagt klagemuligheter.   
  • Kunstterapi er et vesentlig element i Personal Leadership for LifeTM, min metodikk og program for selv- og lederutvikling.

Min bakgrunn: Jeg er sivilingeniør med tilleggsutdannelse innen Master of Management program, og med 30 års yrkeserfaring. Den røde tråden har hele tiden vært ‘utvikling, kvalitet, kunnskapstørst’. Etter over 20 år med leder- og rådgivningsroller samt utvikling av organisasjoner og IT- systemer for internasjonale og norske selskap, ble fra 2010 min interesse vekket for psykologi og utvikling av det mest kompliserte systemet av alle – mennesket!  Dette har så ført meg til dybdepsykologi, psykoterapi generelt og kunstterapien spesielt, som jeg erfarer som et av om ikke det kraftigste verktøy for selvutvikling.

Behov for å snakke med noen raskt?

Lyst til å utvikle deg som menneske, finne tilbake til din skaperevne og deg selv?


Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.