Ei din utvikling!

Kurs: Ta kontroll over din egen Leder- og Selvutviklingplan

Ønsker du å utvikle deg som leder, om du så er ny, erfaren eller er mest opptatt av hvordan du best kan lede deg selv?

Da er dette kurset for deg!

Som teknolog, gründer eller leder kan du mye om de mer tekniske eller administrative sidene ved lederskap. Du vet også at det kreves stadig mer av deg i dagens virkelighet. Du vet du må opprettholde og forbedre din lederskapskompetanse til å kunne møte fremtidige utfordringer. Men hvor starter du? Hvilke ferdigheter trenger en leder? Hva bidrar til vellykkede resultater? Hvilken utviklingsplan og metoder er riktig for deg?

I dette kurset får du tilgang til praktisk bruk av mine egenutviklede metodikk og rammeverk  'Personal Leadership for Life'™

 

I kurset vil du få de verktøy du trenger for å opprette, igangsette og følge opp din egen utviklingsplan, som vil bidra til at du over tid vil kunne:

 • Føle deg mer trygg, energisk og eie din egen utvikling
 • Få klarhet i hva du må prioritere for å oppnå de resultater du sikter mot
 • Ha et middel til å vurdere dine resultater og justere underveis
 • Forbedre relevante ferdigheter
 • Forbedre din effektivitet som leder ved å bruke mer av potensialet ditt

Kurset tilpasses den enkelte gruppe/kursdeltager, men vil hovedsakelig bestå av følgende:

 • Avstemming av forventninger og behov
 • Praktisk selvutviklingsøvelse
 • Presentasjon av Personal Leadership for Life™ metodikk, rammeverk og arbeidsbøker
 • Oppstart av kartlegging ved hjelp av arbeidsbøkene
 • Ansvarliggjøring: et første skritt - utkast til 90-dagers handlingsplan
 • Oppfølging

 

vennlig hilsen,

Lise Bjarkli


Kurset arrangeres på forespørsel!


Tekna-tilbud

Tekna Oslo-avdelings faggruppe for Etikk og lederskap benytter Personal Leadership for Life™ metodikken og rammeverket for planlegging av sine lederskolekurs og lederfora. Faggruppens tilbud er åpne for alle, også ikke-medlemmer i Tekna.  

Jeg tilbyr jevnlig lederskolekurs  og foredrag i regi av faggruppens lederforum, hvor jeg har vært medlem, nestleder og leder av styret i flere år.

Tilbakemeldinger fra noen av kursdeltagerne

 • Ny tankemåte å ta inn, blir relevant å jobbe videre med
 • Bra for oss realister, veldig bra med praktisk øvelse
 • Tydelig at foreleser har prøvd dette selv, meget bra!
 • God rød tråd, god tid til oppgavene, fin oppstartsøvelse
 • Tyngde i presentasjon. Gode øvelser og selvrefleksjon
 • Dette var mer selvransakende enn 'sånn gjør du' metode. Dette var bra
 • Vekket min interesse. Trenger mer tid til å fordype meg i dette videre
 • Interessant, det blir relevant å se tilbake på
 • Dette åpnet for mange nye spørsmål
 • Kurset åpnet opp for refleksjoner
 • Veldig spennende og motiverer for å utforske mer ...
 • Flott kurs!
 • Mye innhold. God gjennomgang og forklaring av elementene i rammeverket!