Kreativ Selvutvikling

Ønsker du å utvikle deg som menneske, finne tilbake til din kreativitet og til deg selv? Øke din livskvalitet?

Jeg tilbyr grupper for kreativ selvutvikling.

Her får du et rom for aktiv handling hvor du kommer i dypere kontakt med din indre verden, kan utfolde og uttrykke deg kreativt rundt et tema, for så å gå i dialog med det skapte uttrykket.

Dette vil ofte bidra til økt selvinnsikt som igjen kan føre til endring og vekst. Definitivt tilfredsstillende, livgivende og helsefremmende!

Definitivt verdt å prøve om man ønsker å vokse som menneske! 

Noe for deg?

Her har du i så fall noen tilbud for første halvår 2021: 

 • Kreativ selvutvikling på NaKuHel - senter for Natur, Kultur og Helse i Asker. Følgende onsdager fra 18-21: 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05  Overordnet tema vinter/vår 2021 er DET INDRE PAR, hvor vi er oppmerksomme mot de områder du spesielt ønsker å jobbe med.
 • DET INDRE PAR representerer våre iboende maskuline og femine egenskaper, hvordan vi bruker dem og kan videreutvikle dem til glede og nytte i hverdagen for oss selv og de vi omgås.  
 • Helge-, dags- og nettkurs: informasjon kommer
 • Andre kurs på forespørsel

OBS: fysiske aktiviteter foretas med full ivaretagelse av påkrevde smitteverntiltak. 

Ved koronarestriksjoner erstattes det fysiske møtet med et nettmøte, eller utsettes - etter avtale med kursdeltagerne. 

Tema som kan tas opp er nærmest uendelig, men vi starter gjerne med selvbilde, indre ressurser, fremtidsmål, relasjoner, villkvinnen ...!

Uttrykk kan skapes gjennom bilder, dikt, musikk, stemmebruk, bevegelser, psykodrama, leire mm. 

Vi benytter kunstterapeutiske metoder: tilnærmingen bygger på flere psykologiske teorier, med hovedbasis i Jungiansk analytisk psykologi.

Velkommen inn! 

med vennlig hilsen, 

Lise Bjarkli

Kreativ Selvutvikling

Påmelding her!

Kreativt verksted

Her får du et hyggelig fellesskap og trygt rom for aktiv handling hvor du kommer i dypere kontakt med din indre verden, kan utfolde og uttrykke deg kreativt rundt et tema, for så å gå i dialog med det skapte uttrykket. 

Datoer vinter/vår 2021: 

Følgende onsdager, fra kl 18 til 21 på NaKuHel: 

20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05

(fysisk oppmøte - alternativt nettmøte avhengig av gjeldende koronarestriksjoner)  

 

Senere datoer kommer så snart de er klare!

Ferdighet & utstyr

Du trenger ingen tegne- eller andre kunstneriske ferdigheter for å delta og ha glede av dette!

Ta gjerne med deg en notatbok i A5-format.

Kle deg i behagelige klær som tåler å få maling på seg. Jeg sørger for utstyr og forbruksmateriale.

Ekstra utstyr velger du selv om du vil anskaffe etterhvert.


Betingelser

Varighet: 3 timer per gang for dags/kveldskurs. 

NaKuHeltilbud:

 • Pris: 1250 kroner for fem ganger, som dekker lokale, utstyr og symbolsk honorar til kursleder. Forutsetter medlemsskap i NaKuHel (300,- per år)
 • Sted: NaKuHel Asker. Semsveien 168. "Essa" i det brune Verkstedbygget. 
 • Ved koronarestriksjon med alternativt nettmøte vil prisen bli justert fra 250,- til 100,- per gang, eller møtet flyttet til vi igjen kan møtes i Essa.  

Andre arrangement:

 • Pris varierer etter varighet og lokaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor kreativ selvutvikling på NaKuHel?

 • NaKuHel har vært en viktig møteplass i Asker de siste 25 årene. Her møtes folk i alle aldre og fra alle samfunnslag til gode fellesskap gjennom varierte aktiviteter og stor grad av frivillighet, når de da ikke nyter bakervarer fra Smia og Bryggerhuset. 
 • Jeg har vært med i koret Sem Vocalis på NaKuHel siden 2011. Korets to øvingstimer i uken har gitt meg uendelig mye glede, og jeg har også kunnet observere hva korgruppen betyr for andre. Derfor vil jeg bidra med min kompetanse innen selvutvikling gjennom kunstterapi til at andre kan få tilsvarende glede av gruppen for kreativ selvutvikling
 • NaKuHel er tilknyttet fagmiljøer for folkehelse, og er opptatt av praktiske helsefremmende tiltak gjennom natur og kulturopplevelser. Dette stedet er unikt!
 • NaKuHel har også fått Norsk Kulturarvs kvalitetsstempel «Olavsrosa» for å verne gamle lokaler gjennom aktiv bruk. Med mine ord: her er lokaler med sjel, hvor det er godt å være!
 • NaKuHel ligger ved Semsvannet, Askers tusenårsted. En tur rundt vannet tar en liten time. Anbefales!

>> Lenke til NaKuHel her!

Kreativ Selvutvikling

Påmelding her!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.