Kreativ Selvutvikling

Ønsker du å utvikle deg som menneske, finne tilbake til din kreativitet og til deg selv? Øke din livskvalitet?

Jeg tilbyr grupper for kreativ selvutvikling.

Her får du et rom for aktiv handling hvor du kommer i dypere kontakt med din indre verden, kan utfolde og uttrykke deg kreativt rundt et tema, for så å gå i dialog med det skapte uttrykket.

Dette vil ofte bidra til økt selvinnsikt som igjen kan føre til endring og vekst. Definitivt tilfredsstillende, livgivende og helsefremmende.

Her får du også et hyggelig felleskap og trygt rom for å utforsk verden med deg selv og din plass i den. En god måte å finne tilbake til lek, skaper- og livsglede, og bli kjent med nye folk!

Definitivt verdt å prøve om man ønsker å vokse som menneske! 

Noe for deg?

Her har du noen tilbud: 

  • Kreativ selvutvikling på NaKuHel - senter for Natur, Kultur og Helse i Asker. Kveldssamlinger ca. annenhver onsdag, fra kl 19:00-21:00. Vi følger skoleruten.  
  • Helge-, dags-, ukes- og nettkurs. 
  • Andre kurs på forespørsel 

Tema som kan tas opp er nærmest uendelig, men vi starter gjerne med selvbilde, indre ressurser, fremtidsmål, relasjoner, villkvinnen ...!

Uttrykk kan skapes gjennom bilder, dikt, musikk, stemmebruk, bevegelser, psykodrama, leire mm. 

Vi benytter kunstterapeutiske metoder: tilnærmingen bygger på flere psykologiske teorier, med utgangspunkt i Jung's analytiske psykologi. Du får en kort introduksjon til bakeforliggende teori der det er aktuelt. 

Velkommen inn! 

med vennlig hilsen, 

Lise Bjarkli

Kreativ Selvutvikling

Påmelding her!

Kreativt verksted

Her får du et hyggelig fellesskap og trygt rom for aktiv handling hvor du kommer i dypere kontakt med din indre verden, kan utfolde og uttrykke deg kreativt rundt et tema, for så å gå i dialog med det skapte uttrykket. 

Datoer

NaKuHel: ca. annenhver onsdag, fra kl 19:00 til 21:00. Vi følger skoleruten

Andre sted/tidspunkt etter avtale 

 

Ferdighet & utstyr

Du trenger ingen tegne- eller andre kunstneriske ferdigheter for å delta og ha glede av dette!

Ta gjerne med deg en notatbok i A5-format.

Kle deg i behagelige klær som tåler å få maling på seg. Jeg sørger for utstyr og forbruksmateriale, der intet annet er avtalt. 

Ekstra utstyr velger du selv om du vil anskaffe etterhvert.


Betingelser

Varighet: 2 timer per gang for kreativ selvutviklingsgruppe. 3-4 timer per gang for halvdags/kveldskurs.  6-8 timer per gang for dagskurs. 10-15 timer for helgekurs, Ukeskurs tilpasses etter behov. 

Pris: varierer etter varighet og lokaler. 

NaKuHel lavterskeltilbud:

  • Gruppeavgift dekker tilgang til lokale. Forutsetter medlemsskap i NaKuHel (300,- per år). Utstyr og forbruksmateriale dekkes av den enkelte, jeg vil ha noe materiale tilgjengelig.
  • Sted: NaKuHel Asker (Semsveien 168), Bryggerhuset ved Tveiter gård, på andre siden av Semsvannet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor kreativ selvutvikling på NaKuHel?

  • NaKuHel har vært en viktig møteplass i Asker i over 25 år. Her møtes folk i alle aldre og fra alle samfunnslag til gode fellesskap gjennom varierte aktiviteter og stor grad av frivillighet, når de da ikke nyter bakervarer fra Smia og Bryggerhuset. 
  • Jeg har vært med i koret Sem Vocalis på NaKuHel siden 2011. Korets to øvingstimer i uken har gitt meg uendelig mye glede, og jeg har også kunnet observere hva korgruppen betyr for andre. Derfor vil jeg bidra med min kompetanse innen selvutvikling gjennom kunstterapi til at andre kan få tilsvarende glede av gruppen for kreativ selvutvikling
  • NaKuHel er tilknyttet fagmiljøer for folkehelse, og er opptatt av praktiske helsefremmende tiltak gjennom natur og kulturopplevelser. Dette stedet er unikt!
  • NaKuHel har også fått Norsk Kulturarvs kvalitetsstempel «Olavsrosa» for å verne gamle lokaler gjennom aktiv bruk. Med mine ord: her er lokaler med sjel, hvor det er godt å være!
  • NaKuHel ligger ved Semsvannet, Askers tusenårsted. En tur rundt vannet tar en liten time. Anbefales!

>> Lenke til NaKuHel her!

Kreativ Selvutvikling

Påmelding her!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.