Personlig utvikling

Selvutvikling - Terapi - Kreativitet

For deg som ønsker bedre selvfølelse, mer givende relasjoner, lindring av sår. Eller som ønsker å styrke deg selv, finne tilbake til mening, mestring og hverdagsglede.


 Er livet ditt til tider i overkant vanskelig?

Det er normalt å ha vanskelige perioder i livet, og ofte løser man slikt på egenhånd. Du kan imidlertid ha god nytte av ekstern hjelp, en profesjonell samtalepartner og psykoterapi når vanskene vedvarer over tid, de gode følelsene får for lite plass, og du opplever din livskvalitet som hemmet.  Dette kan være privat, innen familien, med venner, på arbeidsplassen eller i dagliglivet ellers.

Eller ønsker du bare å utvikle deg som menneske?  

Her hos meg kan du få hjelp til ditt livs små og store utfordringer. Du kan være trygg på at ingen ting er for lite eller for stort, det er du som er i fokus.

Med bakgrunn som psykoterapeut, sivilingeniør og leder, har jeg over flere år utviklet metodikken Personal Leadership for LifeTM , komplettert med et helhetlig rammeverk for psykoterapi, begge godt forankret i forskning, erfaringer og kunnskapsbasert praksis.  Med utgangspunkt i denne bakgrunnen kan jeg tilby deg tjenester som vi sammen tilpasser deg og dine unike behov og ønsker.

Den viktigste tilnærmingen jeg benytter for å jobbe i dybden med personlig utvikling er kunst- og uttrykksterapi, også kjent bare som kunstterapi, med sine kunstterapeutiske metoder. 

Du vil kunne ha nytte av disse metodene om du søker vekst, å finne tilbake til din kreativitet og øke din livsglede. 

Denne formen for psykoterapi er også et meget godt alternativ eller tillegg til psykologtimer, spesielt der rent tankearbeid og ord kommer til kort. 

 med vennlig hilsen, 

Lise Bjarkli

Behov for å snakke med noen raskt?

Vanlige grunner til å søke hjelp

Selvutvikling

Når du har det rimelig bra som du har det, men ønsker å utvikle deg som menneske, finne tilbake til din kreativitet og være mer deg selv alene og blant andre mennesker. Du har gjerne også noen noe krevende utfordringer, som pågående konflikter, stress, tendens mot utbrenthet, tidvis tomhetsfølelse , lav selvtillit, dårlig selvfølelse eller kanskje meningsløshet - som du ønsker å gjøre noe med.  

Kunstterapi er også særdeles godt egnet, om enn uventet, innen lederutvikling. Dette siste er min spesialitet! 

Terapi

Terapi handler om å løse problemer og hele indre sår. Disse kan vise seg i mange former: nedstemthet (depresjon), angst,  avhengighet, skam- og skyldfølelser, traumer, invaderende følelser, uhensiktsmessig adferd ...  Disse aspektene er jeg godt kjent med. 

Kunstterapi kan være et godt tillegg eller alternativ til ren samtaleterapi da den i tillegg til samtalen gir deg nye uttrykksmuligheter, og ser på hele mennesket  ut fra biologiske, psykologiske, sosiale og meningsperspektiv, med tilsvarende tilnærminger.  Det ubevisste, det kroppslige, følelser og instinkter er her viktige aspekter ved siden av det mer klassiske fokuset på tanker og adferd.   

Min spesialisering er innen relasjonstraumer, dissosiasjon, skam og integrering av hele mennesket. 

Kreativitet

Vår kreativitet er iboende i oss, men ofte har vi mistet kontakten med den, klarer ikke å uttrykke den eller tør vi ikke vise den frem. 

Dette påvirker vår livskraft og livsglede, samt evne til nytenkning, innovasjon og problemløsning!  

Kunstterapi hjelper deg til å gjenopprette kontakten med, å uttrykke og å gjenopprette din tillit til din egen kreativitet. Da kan det også bli enklere å stå frem med dine egne tanker og handlinger. 

Hva kan du oppnå?

Det er mange mulige resultater av å gå inn i en kunstterapeutisk utviklingsprosess. Listen blir for lang å ramse opp, men kan fordeles på fire hovedområder: 

 • Kroppslig balanse
 • Selvinnsikt og følelsesregulering
 • Sosial tilhørighet
 • Mening, sammenheng og opplevelsen av noe større enn seg selv

Disse igjen kan oppsummeres til Mestring, Mening og Livsglede


Kunstterapi er en kraftfull, men for mange uventet og ukjent metode for selvutvikling og personlig omstilling!

Kunstterapi må du først og fremst erfare aktivt selv!

Aktiv handling

Kunstterapi gir deg et rom for aktiv handling hvor du:

Kommer i dypere kontakt med din indre verden,

Kan utfolde og uttrykke deg kreativt og nytenkende rundt et tema,

For så å gå i dialog med det skapte uttrykket.

Dette vil ofte bidra til økt selvinnsikt som igjen kan føre til en positiv endring.

Kreativitet og livskraft

Selvutvikling med Kunstterapi åpner nye og gamle dører:

Kunstterapi kan gi deg styrke, mot, visdom, glede, enorm livskraft, og tilgang til sider ved deg selv som du hadde glemt eller før ikke ante fantes! 

Din kreativitet vil garantert vekkes til live!

Jeg trodde  for noen år siden at jeg hadde meldt meg på et helgekurs i maling. Det var feil, det var kunstterapi ... Det kurset åpnet en ny verden for meg!

Personlig vekst

Selvutvikling med Kunstterapi må erfares!

Fremfor å lese seg opp eller bli fortalt om temaet er dette definitivt et område som må erfares direkte.

Om du er generelt opptatt av å utvikle deg som menneske, gi deg selv anledning til å få et lite innblikk i  en kunstterapeutisk reise og en konkret måte å selv erfare noe av styrken i et kunstterapeutisk selvutviklingsforløp!


Du må selv gjøre jobben!

Jeg  støtter deg i ditt arbeid med deg selv, og formidler kunnskap der det passer.

Jeg stiller ingen diagnoser. Verken quick-fix eller helbredelse er del av mitt oppdrag. 

Men sammen kan vi søke din vei mot lindring, mestring, vekst og livsglede! 

Faglighet?

Integrativ kunstterapi er en kunnskapsbasert praksis, en psykoterapeutisk tilnærming som bygger på flere psykologiske teorier, tar utgangspunkt i Jungiansk analytisk psykologi, med tilskudd fra nyere forskning som f.eks. nevropsykologi.

Forløp

Forløpet tilpasses ditt behov, men en standard individuell time vil typisk være som følger:

Vi starter med en samtale om det som opptar deg før jeg fører deg inn i en kreativ uttrykksprosess. I etterkant av denne går vi sammen i dialog med det skapte uttrykket. Til slutt undersøker vi om du kan ta noe av det du har oppdaget med deg tilbake til hverdagen.

Dette er først og fremst erfaringsbasert læring, som kompletteres med annen kunnskapsformidling der det passer inn.     

Individuell terapi

kan kombineres med:

Selvutvikling/grupper

Kurs, kreativt verksted, foredrag

Lederutvikling

Standard tid: 1 1/4 t

Egen praksis i Asker sentrum

Nettbasert alternativ

eller etter avtale

Du kan skape uttrykk gjennom bilder, leire, skriving, musikk, stemmebruk, bevegelser, psykodrama mm. 

Du trenger ikke tegne- eller andre kunsteriske ferdigheter!


Betingelser

Du trenger ingen henvisning, og ventetiden er vanligvis kort.

Du kan bestille time direkte via online booking eller via kontaktskjema. Ved akuttbehov kan du raskest kontakte meg via sms til 906 78 538 for nærmere avtale. 

Varighet: 75 minutter for en standard konsultasjon

Timepris: 

 • Pris på konsultasjon er inklusive 25% lovpålagt MVA. Egen student/honnørpris. Del vil tilkomme et kveldstillegg etter kl 17:00.
 • Et begrenset antall behovsprøvde plasser tilbys til spesialpris på forespørsel, ved ledig kapasitet - egen venteliste. 

Du har klagerett hos Kunstterapiforeningen Norges fagetiske råd

Avbestilling må skje innen 24 timer før konsultasjon, etter dette vil timen bli belastet i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om meg som psykoterapeut:

 • Jeg er utdannet Diplom Kunstterapeut, har holdt kunstterapibaserte kurs siden 2018, og tar imot klienter i eget lokale i Asker. Med min bakgrunn som leder og rådgiver, samt livserfaring og egen prosess, er jeg trygg i terapeut- og veilederrollen rundt livets mange utfordringer.   
 • Fireårig videreutdannelse fra Institut for kunstterapi i Danmark, stiftet av Vibeke Skov, PhD  som for 30 år siden startet pioneerarbeidet rundt kunstterapiutdannelse i Danmark og Norge. Kunstterapeutyrket er godkjent av Helsedepartementet. Studiet inkluderer egenterapi, praksis samt veiledning av klinisk psykolog og psykoterapeut. De fleste kunstterapeuter i Norge i dag er utdannet derfra.  
 • Hovedoppgave: bruk av kunstterapi som tillegg til psykodynamisk samtaleterapi ved  bearbeiding av komplekse relasjonstraumer. Videre etterutdannelse innen traumer, resiliens mm. 
 • Leder av Kunstterapiforeningen  Norge, som igjen er tilknyttet European Federation of Art Therapy(EFAT). Det innebærer at jeg har taushetsplikt, følger etiske regler, fører frivillig journal og innhenter veiledning.  Du har selvsagt klagemuligheter.   
 • Med mann, tre voksne sønner, opprinnelsesfamilie, en lang karriere, stor omgangskrets - og ikke minst mine egne sider og særegenheter - er jeg på godt og vondt blitt kjent med mange av livets små og store utfordringer, og hvordan de kan takles på en konstruktiv og givende måte. Jeg vet også mye om hvordan profesjonell støtte fra utenforstående kan være uvurderlig og utslagsgivende for gode resultater! 
 • Kunstterapi er et vesentlig element i Personal Leadership for LifeTM, min metodikk og program for selv- og lederutvikling.

Min bakgrunn: Jeg er sivilingeniør med tilleggsutdannelse innen Master of Management program, og med 30 års yrkeserfaring. Den røde tråden har hele tiden vært ‘utvikling, kvalitet, kunnskapstørst’. Etter over 20 år med leder- og rådgivningsroller samt utvikling av organisasjoner og IT- systemer for internasjonale og norske selskap, ble fra 2010 min interesse vekket for psykologi og utvikling av det mest kompliserte systemet av alle – mennesket!  Dette har så ført meg til dybdepsykologi, psykoterapi generelt og kunstterapien spesielt, som jeg erfarer som et av om ikke det kraftigste verktøy for selvutvikling.


Spørsmål mange lurer på

 

Utfordringer løses ikke av seg selv. Behov for en samtalepartner og støtte forsvinner ikke. Ingen av oss kan forventes å  mestre alle situasjoner, enda mindre en situasjon hvor mye kan ha bygget seg opp til en håpløs floke. Venner og familie er gode å ha, men noen ganger er det godt å  snakke med en utenforstående. 

 

Du har kanskje noen motforestillinger? 

 • Tror du det du bærer på er for lite eller stort? Intet tema er for stort eller lite til at du ikke kan ha nytte av en god prat. 
 • Terapi, coaching, mentoring, rådgivning, ønske om en sparringspartner eller en som lytter? Valget er ditt. Som sivilingeniør, lederrådgiver og terapeut ser jeg helheten og kan støtte deg der du trenger det mest.   
 • Du trenger ingen terapeut, du er jo ikke syk? Vi terapeuter jobber ikke bare med terapi, først og fremst støtter vi mennesker som ønsker å gjøre noe aktivt med sin situasjon.
 • Tenker du at det å søke hjelp er tegn på svakhet? Dessverre vil mange ha oss til å tro det, men faktum er at de som søker hjelp viser styrke ved å ta aktivt ansvar for eget velvære   
 • Kan du ikke komme til min praksis? I utgangspunktet anbefaler jeg fysisk oppmøte, men videotime kan være et godt alternativ 
 • Er du uvant med videotimer? Det er du ikke alene om. Det er trygt, enkelt å koble seg på, og når du først har prøvd det vil du raskt erfare hvor bra en videosamtale fungerer.      
 • Foretrekker du en telefontime? Det går også fint.  
 • Vet du ikke om du har råd til ekstern hjelp nå? Du vurderer selv hvor mye du vil investere i deg selv. Rabattmulighet på forespørsel. 
 • Når du velger å jobbe med meg,  får du ikke bare tilgang til en terapeut, men også til en kvinne med livserfaring, leder, leder- og organisasjonsutvikler, samt systematisk prosessutvikler. På samme måte som jeg ønsker å se deg som et helt menneske, bruker jeg hele meg i mitt eget arbeide.  Behov for terapi, selvutvikling, kreativitet; coaching, mentoring eller rådgivning? Valget er ditt. 
 • Det kan ofte være hensiktsmessig å starte med en kort pusteøvelse (puste sakte inn og ut et par ganger) før vi starter samtalen. Dette kan du med fordel gjøre i forkant av  eller starten av møtet.  

 • Hos meg får du et trygt, lyttende rom når du har behov for å snakke med eller betro deg til noen 
 • Du får mulighet for en terapeutisk samtale, som forhåpentlig kan bidra noe på din vei mot mestring eller heling
 • Min holdning til deg: Jeg har tillit til deg. Du eier selv ditt liv og din utvikling. Du er selv ansvarlig for dine valg, beslutninger og utkomme av disse.  'Det du vil kan du få til'.   
 • Du får tilbud om følge på din vei, som kan gjøre reisen litt lettere for deg ved å dele av sin kunnskap. Jeg  har selv foretatt min egen reise, og samlet dyrekjøpte erfaringer samt nyttige verktøy i min reiseveske. 
 • Ditt behov er styrende. Jeg tilpasser min tilnærming og skreddersyr bruk av metoder til det jeg anser som relevant for deg
 • Mitt utgangspunkt er en grunnleggende tro på at mennesker selv kan finne frem til gode løsninger for seg selv når de får hjelp til å komme mer i kontakt med seg selv, kombinert med en bred forståelse for hvordan vi mennesker fungerer og kan utvikle oss. Alt dette er basert på egne erfaringer, studier, og åpenhet mot psykologiske retninger og terapeutiske tilnærminger
 • Min grunntilnærming er å se deg som det hele mennesket du er, med basis i integrativ kunstterapi, hvor du får tilgang til kunstterapeutiske metoder til å komme dypere i kontakt med deg selv, og gjennom dette muliggjør innsikt, indre endring og ytre handling. Som nevnt lenger opp, er jeg åpen for og henter inn andre metoder utfra hva jeg anser å gagne den enkelte klient.     
 • Du bestemmer selv om du ønsker en enkelt samtale, eller velger å gå for et kortere eller lengre forløp.  Jeg kan si noe om typisk varighet for å oppnå endring og utvikling, og gi deg min anbefaling.  
 • Det du ikke får hos meg: Jeg kan ikke love deg en fiks ferdig løsning på din utfordring.  Jeg stiller heller ikke noen diagnose.    
 • Om du har mulighet til å sette av litt rolig alenetid for deg selv i etterkant av vår samtale, før du går tilbake til din hverdag, kan dette være gunstig for deg.   

 • Jeg pleier gjerne å notere stikkord underveis, og komme tilbake til disse underveis. Dette gjør jeg for å sikre full fokus på deg.  

 

 • Du kan være trygg på at jeg vil gjøre mitt beste for å møte deg og dine behov på best mulig måte!  Jeg har selv erfart livets uunngåelige opp- og nedturer, i voksen alder foretatt min egen utviklingsreise, vet hvor krevende det kan være, hvor viktig det er å bli tatt på alvor, og hvor mye en trygg, profesjonell støtte kan bety.  
 • Du er sikret full konfidensialitet.
 • Jeg har taushetsplikt, følger etiske regler, fører frivillig journal, og innhenter veiledning ved behov. Du har selvsagt klagemuligheter.   Dette følger av at jeg er medlem av KunstTerapiForeningen i Norge(KTFN), som igjen er tilknyttet European Federation of Art Therapy(EFAT).
 • Med bakgrunn som mangeårig sivilingenør og leder i arbeidslivet, er jeg nå i tillegg utdannet kunstterapeut  ved Institut for kunstterapi i Danmark, stiftet og ledet av Vibeke Skov, PhD  som for over 30 år siden startet pioneerarbeidet rundt kunstterapiutdannelse i Danmark og Norge. Kunstterapeutyrket er godkjent av Helsedepartementet og underlagt lov om alternativ behandling. Studiet inkluderer egenterapi, praksis samt veiledning av klinisk psykolog eller psykoterapeut. De fleste kunstterapeuter i Norge i dag er utdannet derfra. Kunstterapi er en kunnskapsbasert praksis, basert på forskning, erfaring og den enkelte klients ønsker og behov.
 • Om du velger videomøte: De tekniske platformer du møter her er trygge i det de ivaretar krav til personvern, kryptering og regelverk.  Det blir sånn sett akkurat som en vanlig time på kontoret.   
 • Du betaler umiddelbart etter timen.  Du kan velge å betale direkte til konto 15033442391 (Aquila Management Consulting AS) eller via VIPPS til 599736 (Lise Bjarkli - Bedrift) 
 • Priser fremkommer ved bestilling eller iht. avtale 
 • Du trenger ikke å betale for timen dersom du avbestiller eller flytter timen innen 48 timer før avtalt tid. 
 •  Avbestilling av timen senere enn 48 timer før avtalt tid blir fakturert.     
 • Mulighet for behovsprøvd rabatt for et begrenset antall plasser, på forespørsel

Mange er vant med videomøter, men ikke alle.  Dette avsnittet er for deg som ikke har benyttet videomøter tidligere: 

 • Videomøter har mange fordeler. Kontakten oss imellom er som ved oppmøte, du slipper reiseveien, og forskning viser at det er like effektivt som et fysisk møte.  
 • Du får en epost med nødvendig informasjon like etter at du har bestilt time, med påminnelse dagen før på epost eller sms.
 • Rent praktisk foregår det slik: Vi sitter foran hver vår skjerm, med lyd og bilde, slik at vi blir sittende som om vi skulle være i samme rom.  Det er viktig at du finner et sted hvor du har god nettforbindelse, og kan sitte komfortabelt og uforstyrret. Plasser gjerne skjermen slik at kameraet kommer i øyehøyde, med en avstand på 1-2 armlengder fra skjermen. Det er en fordel om du har dagslys eller annet godt lys foran deg, og minst mulig i bakgrunnen, gjerne rett inntil en vegg. Personlig foretrekker jeg å benytte PC fremfor mobil da denne er enklere å plassere og ofte ikke trenger å bli holdt. Det som er annerledes fra et vanlig møte er at vi også får opp bilde av oss selv.
 • Ha tegnesaker (A4-ark, blyant/penn, fargeblyanter om du har) liggende fremme under samtalen vår.  De kan vi benytte underveis i samtalen 
 • Et videomøte kan for noen være utfordrende i starten, men er noe man raskt føler seg vel bekvem med. Det er også mulig å slå av og på videofunksjonaliteten underveis eller gå over til telefon om du skulle ønske det.       
 • Du har selvsagt altid  muligheten til å velge et telefonmøte.  Da sender jeg deg dagen før en sms med påminnelse om vår avtale.   

Jeg benytter Zoom til  e-samtaler og alle andre nettbaserte møter.  Zoom er et veldig enkelt, anerkjent og trygt videokonferanseprogram. 

Du får tilsendt påkoblingslenke til et privat videorom  i forkant av vår avtale. 

Om dette er første gang du bruker Zoom anbefaler jeg deg å installere programmet i god tid før møtet starter.  Det er gratis for deg og er ikke vanskelig.  

Slik installerer du Zoom på din datamaskin:

Slik installerer du Zoom på din mobil:

 • iPhone/iOS: Søk etter «Zoom» i App Store. Last ned applikasjonen.
 • Android: Søk etter «Zoom» i Google Play. Last ned applikasjonen. 

Koble deg på vårt private videorom via lenken du mottok per epost ved avtalebekreftelse

Dersom du ikke har gjort det på forhånd, får du mulighet til å godta nedlasting  av Zoom-programmet i det du klikker på lenken for å delta på møtet. 

 

Om du får problemer med dette kan du kontakte meg på telefon ved oppstart av møtet. Da kan jeg veilede deg eller vi kan velge å ta møtet på telefon! 


>Trykk her for online booking<

Haster det? send en sms til 906 78 538. 

Eller send inn din forespørsel, med en kort beskrivelse av din situasjon, så avtaler vi et passende tidspunkt og sted (fysisk time, telefon eller via nett)

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.