BalanceD i Slovenia -om balanse og mestring

Kunstterapi kan brukes til å styrke og berike mennesker og samfunnDen støtter deg til å finne balanse mellom ditt arbeid og privatliv. Den styrker mestrings- og problemløsningsevner, tro på egen mestring og opprettholdelse av gode relasjoner. 

I august 2022 var jeg på studietur til Slovenia. Turen bestod av kursing, erfaringsutveksling og teambygging. Jeg oppdaget et nytt land, dets natur, kultur, historie; og ble kjent med nye, engasjerte, kunnskapsrike meningsfeller.  Ikke minst ble jeg noen flytopplevelser rikere!                 

Bildet øverst: deltagere på Balancedprosjektets studietur i Park Istra, august 2022.  (Prosjektleder i svart t-skjorte midt i bildet, artikkeforfatter ytterst til høyre) Foto: Cona b.p.

BALANCED-PROSJEKTET

Studieturen er del av det 2-årige non-profit prosjektet BalanceD, innen feltet sosial og økonomisk utvikling gjennom kultur, som også kan bidra til livskvalitet i Slovenia.  Det ledes av Barbara Gogala, veileder og keramiker.

BalanceD skal tilby nyskapende tjenester til lokalsamfunnet i Koper, den største kystbyen i Slovenia: Kunst skal brukes til å styrke og berike mennesker. Det skal støtte den enkeltes arbeids- og privatlivsbalanse, med vekt på å styrke mestrings- og problemløsningsevner, mestringstro og opprettholdelse av gode relasjoner.

Prosjektet, som tar utgangspunkt i kunnskap om kunsts positive innvirkning på psykisk helse (WHO, 2019), vil etablere et kreativt senter og nettverk av organisasjoner i lokalsamfunnet, utvikle og innføre 3 programmer, og evaluere deres effekt på konflikt mellom arbeids- og privatliv. Hovedmålgruppene er barn og deres familier, voksne enkeltpersoner og arbeids-organisasjoner.  

Prosjektets partnere ønsker å lære fra sin norske partners erfaringer og kunnskap innen kunst og kunstterapi, spesielt for det kommende programmet rettet mot arbeidsorganisasjoner. Her er målgruppene ansatte og deres familier, SMB-markedet og utdanningsinstitusjoner, og lokale beslutningstagere.

Kunst bedrer ens kreativitet, en nøkkelkompetanse i fremtidens arbeidsmarked, som idag er underutviklet.

Den norske partnerorganisasjonen,’Kultur Bryter Grenser’, ledet av musiker Frode Barth, består av ulike kunstnere, med felles mål å bruke kunst til å støtte folk og bedre samfunnet. Her ble jeg, som representant fra Kunstterapiforeningen, invitert inn. 

EØS Norway grant

Prosjektet støttes av EØS-midler, nærmere bestemt Norway Grants (Regjeringen.no, 2019), som er ‘Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), som også skal styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.’ 

BalanceD skal bidra, innen EØS’ program nr 4 – Balanse familie og arbeidsliv, til bærekraftig vekst innenfor innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft.  Inkludering, ung arbeidsledighet, kvinners deltagelse og sosial dialog er prioriterte områder. 

FORBEREDELSER

Det norske bidraget skal altså rettes mot et utviklingsprogram for organisasjoner. Hva innebærer dette?  For å imøtekomme deres behov setter jeg meg inn i målsetningene: hva mener de konkret med arbeids- og privatlivs-balanse, mestrings- og problem-løsningsevner, mestringstro og opprettholdelse av gode relasjoner?

Hva kan jeg tilby? Jeg velger, etter dialog med Frode og Barbara, å tilby en komprimert, sammensatt erfaring med kunstterapi, koblet opp mot deres egne arbeidsmetoder, etterfulgt av en presentasjon av teorigrunnlag og rammeverket jeg utviklet til min hovedoppgave i kunstterapi.  Min ledelses- og ingeniørbakgrunn er til nytte nå: prosjektet kan også få en kort innføring i mitt rammeverk for organisasjons- og lederskaps-utvikling, samt noen innspill til metoder for  effektmåling, deriblant Donald L. Kirkpatricks metoder for kursevaluering.

Studieturen er viktig, den bygger sosialt felleskap og  gir felles faglige referanser gjennom resten av prosjektet mellom alle partene.

Gruppen

I tillegg til prosjektleder Barbara, som har mangeårig erfaring fra arbeid- og sysselsetting, deriblant besøk til NAV Sandnes, består den slovenske gruppen av 15 personer fra 4 organisasjoner: Centre for Communication, Hearing and Speech Portorož, No Problem Zone, Nomed og PINA. Medlemmene er psykolog, antropolog, helse-personell, forretningsadministrator, rektor, voksenpedagog, terapeut, økolog med mer. Fellesnevnere er et stort engasjement for BalanceD og god dialog innad i gruppen. Leire er hovedmediet de ønsker å jobbe med, flere er hobbykeramikere. Ukraina er også representert.

Slovenia

Jeg ankom hovedstaden Ljubljana uten å vite noe mer om landet enn det jeg hadde lest meg opp på. Jeg la raskt vekk kartet for å gå på oppdagelsesferd i byens gater, smug og borghøyden langs den idylliske elven. En by rik på barokk-og renessansebygg, spisesteder, kunstutstillinger og spennende butikker. Eller hva med gårds-marked, GUD-butikk(!), krystall og krystaller, lokalhonning i morsom forpakning, saltblomst (det øverste saltlaget når havvannet er fordampet) fra kystlinjens salt-panner ved Adriaterhavet?  På rådhuset var en omfattende keramikkutstilling!

Landet var tidligere del av Jugoslavia, før det av det Habsburgske Østerrike. Det er nå med i EU.

På vei ned til kursstedet Park Istra i Istrias fjellside, i en liten snerten bil, måtte vi hoppe over Lippiza, hvorfra Wiens stolte Spanske Rideskole henter sine lippizaner-hester, som fødes svarte før de blir hvite etter 2 år. Postojnagrottene passerte vi også usett.   

PROGRAMMET

Programmet gikk over 5 dager, med 2 økter daglig. Vi jobbet med kropp, musikk, kunstterapi og leire, før vi samlet våre innspill til et første utkast av utviklingsprogrammet med dets formål, målgrupper, format, metoder og tilnærming.

KROPP

Bli kjent øvelser: Jasna startet opp første dag med en stor dobbelsirkel ute på gårdsplassen, hvor vi ble kjent gjennom spørsmål hvor svarene ga et første inntrykk av hvem hver enkelt er. Så gikk vi over til ‘håndhypnose’ i par: den ene ledet den andre med sin hånd. Følgeren skulle kun fokusere på Hånden, som raskt tok all oppmerksomhet.  Par ble så utvidet til trio, hvor 2 av oss fulgte hver vår av lederens hender med blikk og kropp.  Slik fortsatte det inntil hele gruppen beveget seg samlet, alle med både lederhånd og følgerblikk, kun en person var bare leder og kunne observere flyten i den merkelige kroppssymbiosen.

Et par dager senere ble en påtenkt sesjon for utfordrende. Gruppen fikk testet sine dialogiske evner og vilje til problemløsning. Samtidig var det tydelig at denne situasjonen var litt traumatisk for flere. Bostjan inviterte da spontant dem som ønsket det til en bevegelsesseanse ut av den, basert på Peter Levines Somatic Experiencing (Levine & Frederick, 1997)

MUSIKK

Frode Barth i aksjon. Foto: N.Korent

Frode, med sin sitrongule elgitar, geleidet  oss gjennom tre individuelle musikkrunder:

  1. Hva betyr musikken for oss? Musikken var vesentlig for alle og hadde altid vært det – gjennom sang, instrument eller dans.
  2. Improvisasjon over rytmer. Her gikk det fra svake mikro-bevinger til store, kraftige  
  3. Fri improvisasjon hvor førstemann, som først ikke turte synge, endte opp med å synge alle versene i en barnesang. Dette ble etterfulgt av slovensk joik, dans, nynning og mer sang. Mitt bidrag ble mazurkaen ’Jentelokken’. 

I Frodes andre musikkøkt viste han oss filmen ‘ Dans på nevroser’ – en samskaping mellom ham selv og Trond Bjertnes, en  TV dokumentar om poeten Trond som lever med Aspergers syndrom. Den ble etterfulgt av refleksjoner i gruppen.

KUNSTTERAPI

Jeg veiledet Gruppen gjennom en kunstterapeutisk prosess hvor de skulle utforske balansen mellom arbeid og privatliv. De startet individuelt med kroppslig avspenning, veiledet meditasjon, en tegning og en leire-figur. De gikk så over til pararbeid hvor hver enkelt skulle reflektere over eget arbeid mens den andre primært skulle lytte og speile den førstes kroppsuttrykk og bevegelser. Til slutt skulle hver lage en ny tegning som alle ble samlet til et gruppebilde, sammen med leirefigurene, og hver skulle finne essensen i bildet gjennom et ord. 

Kunstterapeutisk gruppebilde. Foto:B.Jarc

Slik fikk de utdypet og uttrykt hva denne balansen er for den enkelte, samt komme frem til styrende verdier for gruppen som helhet.  Økten ble åpnet og lukket med egnede QiGong øvelser. Underveis fikk de innføring i bruk av Abts metode for bildeinterpretasjon (Abt, 2005). 

Målet med øvelsen var å gi en smakebit og erfaring med en i utgangspunket mye mer omfattende prosess, som de ville kunne benytte sammen med sine eksisterende metoder.

Neste dag presenterte jeg teorigrunnlaget og mitt rammeverk ‘Jungbasert Kunstterapi – Body of Knowledge Metamodell’ (Bjarkli, 2021) for gruppen, før spørsmål og etterfølgende diskusjon.

LEIRE

Den siste kreative økten handlet om leire, mindfulness og flow (Csikszentmihalyi, 2002) (Kabat-Zinn, 2011). Sara, Biserka og Natalija samarbeidet. De presenterte teorigrunnlaget før de ga oss 3 øvelser: Clayfulness, Clay Solution, Clay Instruction – som alle skulle gjøres i grupper på fire.

Clayfulness: her skulle vi føle, lukte, sanse leiren. Vi skulle være tilstede, én med leiren mens vi formet den.

Jeg formet en symbiosefigur. Stikkordene var hvile, trygghet, symbiotisk væske, flow, små bevegelser, glatthet, fred, zen. Den fredfulle flyt. Etterpå delte vi erfaringen i den lille og den store gruppen.

Clay Solution: nå skulle vi løse et jobbproblem. Vi startet med 2 mentale skuffer: den første skuffen skulle inneholde en god situasjon mens den andre skulle ha en dårlig en.  Vi skulle så lage en representasjon av den dårlige situasjonen. De andre kom nå med sine innspill og tolkninger før vi kunne reagere på det og foreta justeringer på figuren.  Min figur gikk fra ‘overveldelse, hulter til bulter, skarpe spisser og 2 sirkler i dialog’ til en trippelspiral med 2 ringer i midten. Problemet var løst!

Clay solution. Foto:N.Korent

Clay Instruction: I den siste oppgaven lærte vi pinching eller knipeteknikken: Vi fjernet først luftbobler ved knaing, laget en ball og knep den i form til en bolle eller et krus. Vi jobbet med høyde, diameter, tykkelse, sprekkfjerning og glatting. Nå måtte negler vike. Keramikerne veiledet og støttet oss underveis. Jeg lærte, søkte mestring, forsøkte perfeksjon på nybegynnernivå. Jeg opplevde en enorm glede og ærefrykt. Den frydefulle flyt.

Fritid: landet og menneskene

I løpet av uken fant vi tid til snarvisitt til Italias Trieste, dukkert ved Portoroz’ eksklusive strand (saltvannsflyt), vandring i Kroatias middelalder-, kunst- og musikklandsby Groznjan, alt i vennlig avslappet samvær. Det er tydelig at disse områdene tidligere var venetianske, Venezias Markusløve dukket stadig opp. Agroturisme ispedd villsvintreff og trøffelmarinering fikk jeg også med meg.  Visste du forresten at SS Rex, Italias svar på Titanic, ble senket utenfor Koper, og at interiør derfra fortsatt dukker opp på strendene? Jeg fikk ihvertfall med meg 2 keramikkfliser i gave – tenk om de kunne fortelle ... 

AVSLUTNING

Etter en siste engasjert brain-storming rundt programutkastet, ledet av Barbara, og farvel med de andre, gikk veien for Frode og meg, i den lille snertne røde bilen, tilbake til Ljubljana, i plutselig stormvær.

Felles brainstorming. Foto: N.Korent

De siste timene i landet samlet jeg enda noen inntrykk, som den nydelige rubinen i et av Madonnabildene fra Skt. Nikolas-katedralen, og de autentiske art nouveau utsmykkingene i Hotel Union. 

BalanceD-prosjektet skal fremover utvikle og tilby programmet til organisasjoner, høste erfaringer, måle resultater og presentere disse på en konferanse planlagt høsten 2023.

Jeg har tro på, og tillit til prosjektet!

UTBYTTE

Jeg tror, utfra reaksjonene, at den lokale gruppen fikk stor glede og nytte av vårt besøk. Dette prosjektet viser hvordan kunstterapeuter kan bidra til samfunnsutvikling og anerkjennelse av kunstterapi for terapi, selvutvikling og kreativitet, I slovenia og Norge. Dette er i tråd med Kunstterapiforeningens formålsparagraf, EØS’ programmål og Slovenias egne helsemål (Resolution on the National Mental Health Programme 2018−2028). 

Læringen herfra bør deles med andre: hverdagsmestring, arbeidsmestring, virkningsfulle verktøykasser og effektmåling (med mer) er aktuelt for flere.

Prosjektet synliggjør muligheten for flere kunstterapeuters deltagelse i tilsvarende prosjekter.  I non-profit prosjekter som de EØS finansierer, bør også Kunstterapiforeningen kunne inneha en rolle, om det er praktisk mulig. 

For meg personlig var denne reisen meget inspirerende og berikende: landet i seg selv, med dets rike kultur- og natursider,  fellesskapet av mennesker med felles mål, det lenge savnede internasjonale arbeid, den varierte bruken av leire, opplading, nye impulser, utveksling av erfaringer, bekreftelse av felles kunnskap og egen kompetanses plass i det hele... 

Det var interessant å observere de ulike tilnærmingene til refleksjon: fra musisk improvisasjon, via individuell abtveiledet refleksjon med støttende lytting og speiling, via spørsmål og svar runder, via gruppedeltagernes refleksjoner som gaver til den enkelte deltager, via uformelle dialoger i sofa og bil, til brainstorming og utvelgelse rundt et bord på en solrik sydenterrasse.  Alle kan benyttes, men de har sine bruksområder. Når du vet noe om formålet med refleksjonen,  kan du også bli mer bevisst rundt ditt valg av refleksjonstilnærming. 

Jeg har fra jeg startet som kunstterapeut gitt klienter tilgang til leire som et av flere medier. Etter turen har jeg tatt leire i form av ClayFulness og ClaySolution mer i bruk med noen av mine klienter. Den kraften jeg opplevde i form av ulike varianter av flyt, oppdager de på sine måter: plutselig innsikt, problemløsing, lindring, ro ... er noen muligheter.

OPPFORDRING

Jeg vil avslutte med en oppfordring, både til meg selv og andre, om å vurdere flere tilsvarende muligheter. Er det noe du kan bidra med? Noe du har lyst til? Noe som er viktig å formidle? Hva kunne du selv ønske å lære mer om i en slik setting? Her finnes mange muligheter! 

  

Foto: B.Jarc

 

Diplom kunstterapeut MKTFN, sivilingeniør, ledelsesrådgiver (MMgnt pgms), styreleder i Kunstterapiforeningen Norge (2022-)

 

Litteratur og referanser:

Abt, T. (2005). Introduction to picture interpretation according to C.G.Jung. Zurich, Switserland: Living Human Heritage Publications.

Balanced prosjektet: https://vcentru.si/

Bjarkli, L. (2021). Kunstterapiens kraft og muligheter. Bruk av kunstterapi som tilskudd til psykodynamisk samtaleterapi ved relasjonstraume, dissosiasjon og skam. Asker, Norway.

Csikszentmihalyi, M. (2002). Flow: The Psychology of Happiness Paperback – 1 Aug. 2002. Rider.

Csikszentmihalyi, M. (n.d.). Selvets udvikling : evolution, flow og det gode samfund. ‘

Kabat-Zinn, J. (2011). Mindfulness for Beginners: Reclaiming the Present Moment--and Your Life. Sounds True.

Levine, P., & Frederick, A. (1997). Waking the tiger. Healing trauma. Berkeley: North Atlantic Books.

Regjeringen.no. (2019, 01 30). Hva er EØS-midlene? Retrieved from                                            

Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/hva-er-eos-midlene/id685567/

WHO. (2019). Health Evidence Network synthesis report 67: What is the evidence on the role of the arts in improving health. World Health Organisation - Europe

 

(Artikkelen er publisert i Rubin, 2-2022 (ISSN 1892-3429, Kunstterapiforeningen Norge). Den foreligger også på engelsk.)

Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.