Hvordan og hvorfor kan kunst hjelpe deg?

-Ekspertuttalelse i Allers 3/2023, ifm. reportasjen ''Veslemøy maler seg fri': 

"Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser:

<Du kan lese mer utdyppende om hvert punkt her...>

Kunstens tema: Kunst kan forstås som håndverk, som vitenskap eller som et uttrykk for din skaperevne.  Kunst i denne sammenhengen handler om å uttrykke noe som kommer innenfra, og gi det en synlig form. Det kan handle om det ytre liv, om alt det du er deg bevisst, men vel så mye er det en måte å uttrykke det som fortsatt er undertrykket, ubevisst, eller det som mangler ord.

Kunstterapi og fysisk helse: Kun fantasien setter grenser for hvilke medier du kan bruke når du skaper selve kunstverket. Uansett bruker du da kroppen aktivt. Det kan bidra til selvregulering, avspenning, vanskelige følelser kan utløses og renses ut av kroppen, ihvertfall for en stund. Det kan også gi deg flyt- og...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi, livskraft og det dypeste i oss (9/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Livskraft og det dypeste i oss (9/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )

 
Gjennom 8 av mine skriverier har du fått et lite innblikk i hvordan kunst og kunstterapi kan forstås, tematiseres, og bidra til:
 
💃🕺   Fysisk helse
😱😁 Mental helse, i form av tanker og følelser
👥🫂 Sosial identitet
⏳ Forståelse av eksistensielle symbolers og ritualers viktighet
🗣 Språk, spesielt der ord kommer til kort eller mangler
🗝 Mening - som motsvar til tomhet, utilfredshet og meningsløshet
 
🫱 Her har du, som en avslutning av denne rekken, noen få ord om det jeg har erfart å være viktigst, og må oppleves, da det vanskelig kan beskrives med nettopp ord:
 
🔥🧡💜❤️‍🔥
"Kunst og kunstterapi gir det dypeste i oss en mulighet til å bli sett,...
Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og mening (8/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og mening (8/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Føler du deg noen ganger tom? Uten egne drømmer? At hverdagen din er meningsløs? At du gjør alt mulig for andre uten å kjenne på egen tilfredshet? At andre må anerkjenne det du gjør eller mener for at det skal være bra nok?  

Hva om ‘mening’ kan være en løsning?  Hva om kunst og kunstterapeutiske metoder kan bidra som del av løsningen?

Hva gir ditt liv mening?


Høsten 2010 var jeg der, i tomheten. Selv om alt i livet mitt tilsa at det skulle ha vært godt å leve. 

Jeg jobbet i en spennende ansvarsfull lederstilling for et internasjonalt IT-selskap, studerte organisasjonspsykologi på BI, hadde nære venner, fin familie. Ikke minst...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og språk (7/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og språk (7/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Kunstterapi bidrar til å lære deg et nytt språk, som formidler noe av kompleksiteten ved å være menneske i verden.


Gjennom livet har du lært deg å bruke ord – å snakke og å skrive. Gjennom ordene kan du kommunisere med andre. Du kan oppnå kontakt, formidle og ta imot beskjeder. Vi kan forstå og forholde oss til hverandre.

Men hva når ordene ikke holder?

Noen ganger kan vi ikke sette ord på smerte, lengsel, tomhet, grenseoverskridelse. Men heller ikke finne dekkende ord for takknemlighet, glede, ærbødighet eller ærefrykt.

Vår egen kropp og våre følelser vil også kommunisere. De er ikke alltid like lett å...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi, symboler og mening (6/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi, symboler og mening (6/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


I dialog med et kunstuttrykk kan du oppdage symboler, allmennmenneskelige temaer, eksistensielle spørsmål og ritualer med dypere betydning, også for dagens mennesker.

Gjennom det og drømmer, kan du komme i kontakt med visjoner og det som ellers kan gi livet mening, som kanskje er mye større enn deg selv.   


Kong Charles III ble kronet i Westminster Abbey 6.mai 2023. Begivenheten er full av symbolikk, som fortsetter der de siste minuttene av ritualer i Dronning Elizabeth IIs begravelse avsluttet en æra.

Tronen, kronen, rikseplet og septeret, hermelinkappen og selve Kongeparet er alle symboler. Selv har jeg ofte kommet tilbake til en stor, purpurfarget fløyelspute med gulldekor. 

...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og sosial identitet (5/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og sosial identitet (5/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Når vi er kreative i en gruppe løfter vi blikket vekk fra oss selv og mot de andre i gruppen. Da bygger vi tilhørighet og tilknytning, ut av ensomhet og utenforskap.

Nettopp dette handlet FNs verdensdag for helse 2022 om. (Jeg var da så heldig, som representant for Kunstterapiforeningen, å få dele et foredrag om dette temaet på Mental Helse Oslos Brodager på Sentralen i Oslo).  Årets tema i 2023 fortsetter med #lagplass ... 

Gjennom kreative samspill kan du også utvikle og prøve ut nye, mer hensiktsmessige handlingsmønstre, og ikke minst bygge opp handlekraft som du så kan bruke ute i verden.


Det starter når gruppen samles, helst i en sirkel. Det...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og mental helse (4/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og mental helse (4/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Når kunstverket er skapt kan du, med støtte fra din kunstterapeut kombinert med din egeninnsats, gå i dialog med det og få bevissthet om ulike sider ved deg selv. Du får bedre kontakt med dittt eget indre og den du egentlig er. Dette kan så bidra til økt egenforståelse og aksept for den du er, til heling av sår, til gradvis utvikling og til å finne tilbake til egen verdighet eller til mer livsglede.


 Mental helse kan handle om mye forskjellig. Det kan handle om følelser i ubalanse, om lavt selvbilde. Det kan komme til syne gjennom et vidt spekter av symptomer: angst, depresjon, avkobling, utbrenthet, stressreaksjoner ...     

Forresten – vi har...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og fysisk helse (3/9)

 

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og fysisk helse (3/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Kun fantasien setter grenser for hvilke medier du kan bruke når du skaper selve kunstverket. Uansett bruker du da kroppen aktivt.

Det kan bidra til selvregulering, avspenning, vanskelige følelser kan utløses og renses ut av kroppen, ihvertfall for en stund.

Det kan også gi deg flyt- og mestringsopplevelser, samt mestringstro.

Denne opplevelsen kan igjen bedre sammenkoblingen mellom hode og kropp,

og du kan få et lystbetont forhold til din skaperevne eller kreativitet. Du kan tenke nytt og innovativt.


Se for deg - hvordan du bruker armer og ben når du maler på et kroppsstort ark.  Hvordan lårene holder djembetrommen mens hendene stryker trommeskinnet vart, eller slår seg løs...

Continue Reading...

Kunstens tema (2/9)

 

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunstens tema (2/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Kunst kan forstås som håndverk, som vitenskap eller som et uttrykk for din skaperevne. 

I forbindelse med selvutvikling og heling, handler kunst først og fremst om å uttrykke noe som kommer innenfra, og gi det en synlig form.

Det kan handle om det ytre liv, om alt det du er deg bevisst, men vel så mye er det en måte å uttrykke det som fortsatt er undertrykket, ubevisst, eller det som mangler ord.


Du trenger ikke å vite noe om maleteknikker, glassets smeltetemperatur eller musikknoter. Det er helt greit om du har ti tommeltotter og ikke har tegnet en strek siden du var barn. Du kan uansett skape noe nytt ved å leke deg med maling, leire, en tromme eller noen små dyrefigurer i plast.

Det kan...

Continue Reading...

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg? (1/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?

Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser.

Kunstterapi er psykoterapi hvor samtale kombineres med ulike kreative uttrykk. Dette er spesielt egnet der ord kommer til kort. 
Jeg vil i de kommende dager utdype intervjuet i Allers 3/2023 , og gå inn på  ...

Kunstens tema

Kunst, kunstterapi og fysisk helse

Kunst, kunstterapi og mental helse

Kunst, kunstterapi og sosial identitet

Kunst, kunstterapi, symbol og mening

Kunst, kunstterapi og språk

Kunst, kunstterapi og mening

Kunst, kunstterapi, livskraft og det dypeste

 

 

Følg med! 

Kreativ hilsen, Lise

Continue Reading...
1 2
Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.