Om kunstterapi - kunstbasert læring

 
Kunstterapeutiske metoder benyttes for terapi, selvutvikling, kreativitet og livsglede.  De brukes blant annet innen helse, utdannelse, organisasjonsutvikling, lederutvikling og kultur.

I kunstterapien sees hele mennesket i dets sammensatthet. Målet er bedring for hele mennesket: kroppslig balanse og velvære, selvbevissthet og verdighet, sosialisering og tilhørighet, individuasjon og mening. 

Det finnes ulike former for kunstterapi, med ulik utdannelse og praksis. Kunstterapiformen jeg benytter er en psykoterapeutisk metode for kreativitet, utvikling og terapi slik den undervises på Institut for Kunstterapi i Danmark. Langt de fleste kunstterapeuter i Norge er de siste 30 år utdannet fra dette pionerstedet i Norden. Kunstterapien er basert på Jungs analytiske psykologi, med inkludering av andre skoleretninger med deres teorier og metoder der de er relevante. Institutets grunnlegger var en av initiativtagerne til EFAT, den...

Continue Reading...

Hvordan og hvorfor kan kunst hjelpe deg?

-Ekspertuttalelse i Allers 3/2023, ifm. reportasjen ''Veslemøy maler seg fri': 

"Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser:

<Du kan lese mer utdyppende om hvert punkt her...>

Kunstens tema: Kunst kan forstås som håndverk, som vitenskap eller som et uttrykk for din skaperevne.  Kunst i denne sammenhengen handler om å uttrykke noe som kommer innenfra, og gi det en synlig form. Det kan handle om det ytre liv, om alt det du er deg bevisst, men vel så mye er det en måte å uttrykke det som fortsatt er undertrykket, ubevisst, eller det som mangler ord.

Kunstterapi og fysisk helse: Kun fantasien setter grenser for hvilke medier du kan bruke når du skaper selve kunstverket. Uansett bruker du da kroppen aktivt. Det kan bidra til selvregulering, avspenning, vanskelige følelser kan utløses og renses ut av kroppen, ihvertfall for en stund. Det kan også gi deg flyt- og...

Continue Reading...

Hva er målet med kunstterapi?

Formålet med psykoterapi kan være så mangt

De som beslutter å begynne i psykoterapi sliter med noe, ønsker å få det bedre. Så enkelt kan det oppsummeres. 

Men hva kan du forvente fra terapeutens side? Hva vil vedkommende?  Nedenfor er et utdrag fra min hovedoppgave 'Kunstterapiens kraft og muligheter' som sier noe om nettopp det.

I kunstterapi[42] er målet bedring for hele mennesket: kroppslig balanse og velvære, selvbevissthet og verdighet, sosialisering og tilhørighet, individuasjon og mening51.

Fra generisk perspektiv er det snakk om bedre livskvalitet og symptomlette43.

Forskning undersøker typisk tre effektmål: tilpasning til samfunnet, klientens ‘subjektive’ opplevelse og terapeutens vurdering av dennes utvikling og modenhet.

Psykodynamisk terapi søker å utvikle klientens personlighet mot bedre selvopplevelse, relasjonsmønster og mestring[40].

Når...

Continue Reading...

Er kunstterapi faglig fundert?

-Først publisert i juni 2019, oppdatert januar 2023

Du lurer kanskje på om ikke kunstterapi er litt vel alternativt?

Dessuten, er det overhodet faglig fundert? Foreligger det noen forskning? Hva med vitenskapelig tilnærming? 

Dette siste  vil jeg si noe om:

 

Utdannelsen ved Institut for Kunstterapi 

Kunstterapeuter utdannet ved Institut for kunstterapi i Danmark forutsettes å ha livserfaring, en annen utdannelse i bunn, og vurderes for modenhet før og underveis gjennom en fireårig deltidsutdannelse. 

Utdanningen omfatter jevnlige samlinger hvor teori blir erfart gjennom praktiske oppgaver.  Gruppen er da samlet 24 timer i døgnet over seks intensive dager, noe som skaper mye læring innenfor en til tider heftig gruppedynamikk! 

Utenom samlingene skal studentene gjennom en lang liste med faglitteratur, egenterapi, praksis,  rapportskriving, veiledning, en avsluttende hovedoppgave (det danskene...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi, livskraft og det dypeste i oss (9/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Livskraft og det dypeste i oss (9/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )

 
Gjennom 8 av mine skriverier har du fått et lite innblikk i hvordan kunst og kunstterapi kan forstås, tematiseres, og bidra til:
 
💃🕺   Fysisk helse
😱😁 Mental helse, i form av tanker og følelser
👥🫂 Sosial identitet
⏳ Forståelse av eksistensielle symbolers og ritualers viktighet
🗣 Språk, spesielt der ord kommer til kort eller mangler
🗝 Mening - som motsvar til tomhet, utilfredshet og meningsløshet
 
🫱 Her har du, som en avslutning av denne rekken, noen få ord om det jeg har erfart å være viktigst, og må oppleves, da det vanskelig kan beskrives med nettopp ord:
 
🔥🧡💜❤️‍🔥
"Kunst og kunstterapi gir det dypeste i oss en mulighet til å bli sett,...
Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og mening (8/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og mening (8/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Føler du deg noen ganger tom? Uten egne drømmer? At hverdagen din er meningsløs? At du gjør alt mulig for andre uten å kjenne på egen tilfredshet? At andre må anerkjenne det du gjør eller mener for at det skal være bra nok?  

Hva om ‘mening’ kan være en løsning?  Hva om kunst og kunstterapeutiske metoder kan bidra som del av løsningen?

Hva gir ditt liv mening?


Høsten 2010 var jeg der, i tomheten. Selv om alt i livet mitt tilsa at det skulle ha vært godt å leve. 

Jeg jobbet i en spennende ansvarsfull lederstilling for et internasjonalt IT-selskap, studerte organisasjonspsykologi på BI, hadde nære venner, fin familie. Ikke minst...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og språk (7/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og språk (7/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Kunstterapi bidrar til å lære deg et nytt språk, som formidler noe av kompleksiteten ved å være menneske i verden.


Gjennom livet har du lært deg å bruke ord – å snakke og å skrive. Gjennom ordene kan du kommunisere med andre. Du kan oppnå kontakt, formidle og ta imot beskjeder. Vi kan forstå og forholde oss til hverandre.

Men hva når ordene ikke holder?

Noen ganger kan vi ikke sette ord på smerte, lengsel, tomhet, grenseoverskridelse. Men heller ikke finne dekkende ord for takknemlighet, glede, ærbødighet eller ærefrykt.

Vår egen kropp og våre følelser vil også kommunisere. De er ikke alltid like lett å...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi, symboler og mening (6/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi, symboler og mening (6/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


I dialog med et kunstuttrykk kan du oppdage symboler, allmennmenneskelige temaer, eksistensielle spørsmål og ritualer med dypere betydning, også for dagens mennesker.

Gjennom det og drømmer, kan du komme i kontakt med visjoner og det som ellers kan gi livet mening, som kanskje er mye større enn deg selv.   


Kong Charles III ble kronet i Westminster Abbey 6.mai 2023. Begivenheten er full av symbolikk, som fortsetter der de siste minuttene av ritualer i Dronning Elizabeth IIs begravelse avsluttet en æra.

Tronen, kronen, rikseplet og septeret, hermelinkappen og selve Kongeparet er alle symboler. Selv har jeg ofte kommet tilbake til en stor, purpurfarget fløyelspute med gulldekor. 

...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og sosial identitet (5/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og sosial identitet (5/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Når vi er kreative i en gruppe løfter vi blikket vekk fra oss selv og mot de andre i gruppen. Da bygger vi tilhørighet og tilknytning, ut av ensomhet og utenforskap.

Nettopp dette handlet FNs verdensdag for helse 2022 om. (Jeg var da så heldig, som representant for Kunstterapiforeningen, å få dele et foredrag om dette temaet på Mental Helse Oslos Brodager på Sentralen i Oslo).  Årets tema i 2023 fortsetter med #lagplass ... 

Gjennom kreative samspill kan du også utvikle og prøve ut nye, mer hensiktsmessige handlingsmønstre, og ikke minst bygge opp handlekraft som du så kan bruke ute i verden.


Det starter når gruppen samles, helst i en sirkel. Det...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og mental helse (4/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og mental helse (4/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Når kunstverket er skapt kan du, med støtte fra din kunstterapeut kombinert med din egeninnsats, gå i dialog med det og få bevissthet om ulike sider ved deg selv. Du får bedre kontakt med dittt eget indre og den du egentlig er. Dette kan så bidra til økt egenforståelse og aksept for den du er, til heling av sår, til gradvis utvikling og til å finne tilbake til egen verdighet eller til mer livsglede.


 Mental helse kan handle om mye forskjellig. Det kan handle om følelser i ubalanse, om lavt selvbilde. Det kan komme til syne gjennom et vidt spekter av symptomer: angst, depresjon, avkobling, utbrenthet, stressreaksjoner ...     

Forresten – vi har...

Continue Reading...
1 2
Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.