Om kunstterapi - kunstbasert læring

 
Kunstterapeutiske metoder benyttes for terapi, selvutvikling, kreativitet og livsglede.  De brukes blant annet innen helse, utdannelse, organisasjonsutvikling, lederutvikling og kultur.

I kunstterapien sees hele mennesket i dets sammensatthet. Målet er bedring for hele mennesket: kroppslig balanse og velvære, selvbevissthet og verdighet, sosialisering og tilhørighet, individuasjon og mening. 

Det finnes ulike former for kunstterapi, med ulik utdannelse og praksis. Kunstterapiformen jeg benytter er en psykoterapeutisk metode for kreativitet, utvikling og terapi slik den undervises på Institut for Kunstterapi i Danmark. Langt de fleste kunstterapeuter i Norge er de siste 30 år utdannet fra dette pionerstedet i Norden. Kunstterapien er basert på Jungs analytiske psykologi, med inkludering av andre skoleretninger med deres teorier og metoder der de er relevante. Institutets grunnlegger var en av initiativtagerne til EFAT, den...

Continue Reading...

RUBIN – SYMBOLET, ALKYMI & JUNG

kunstterapi symbolikk Jun 04, 2023
Kunstterapiforeningen Norges tidsskrift for kunstterapi heter Rubin. Da jeg som redaktør av bladet skulle undersøke navnets bakgrunn var det naturlig å se på symbolet, alkymien og Jung - tre vesentlige elementer innen analytisk psykologi.  

Rubinreisen startet da jeg sommeren 2022, i Skt Nikolauskirken i Ljubljana -Slovenia, oppdaget et usedvanlig maleri av en madonnaaktig kvinne med et rubinrødt hjerte ved brystet. Rubinen lyste mot meg. Dens betydning måtte utforskes!

Ordet rubin kommer fra det latinske ruber, rød.  Rubinens farge går fra rosa til dyprød.  

Rød er symbol for liv, for blod og ild, for vitalitet, varme, lidenskap. Men også for fare.  Ild er både beskyttende omsorg og tilintetgjørelse. I det afrikanske Nyama (Kenya) representerer blod den potensielle kraften i alt.

Rød er i sentrum av libido - livsenergien som inneholder både seksualitet,...

Continue Reading...

Kunstterapiens Uke 2023

Kunstterapiforeningen Norge organiserer i 2023 Kunstterapiens Uke fra 17. til 26.mars. 

Hva er kunstterapi? Hvorfor kunstterapi? Denne uken kan du få kunnskap om og erfaring med noe av kunstterapiens muligheter:

 • En virksom terapiform for mennesker i alle aldre som strever og søker mestring
 • Et verktøy til selvutvikling både privat og i jobbsammenheng
 • Et verktøy for å utvikle sin kreativitet

Kunstterapiforeningen Norge inviterer til arrangement over hele landet i regi av sine medlemmer.  

I den anledning tilbyr jeg deg gratis følgende: 

 • Et begrenset antall prøvetimer i uke 12
 • Foredrag og kreativt verksted med tema Livsglede og pusterom
  • På nett torsdag 23.mars, kl 18:30 til 20:30
  • På NaKuHel i Asker fredag 24.mars kl 18 til 20 og lørdag 25.mars kl 14 til 16

Du kan bestille prøvetimer eller melde deg på foredrag og verksted her! 

Velkommen innom! 

Kreativ hilsen,...

Continue Reading...

BalanceD i Slovenia -om balanse og mestring

Kunstterapi kan brukes til å styrke og berike mennesker og samfunnDen støtter deg til å finne balanse mellom ditt arbeid og privatliv. Den styrker mestrings- og problemløsningsevner, tro på egen mestring og opprettholdelse av gode relasjoner. 

I august 2022 var jeg på studietur til Slovenia. Turen bestod av kursing, erfaringsutveksling og teambygging. Jeg oppdaget et nytt land, dets natur, kultur, historie; og ble kjent med nye, engasjerte, kunnskapsrike meningsfeller.  Ikke minst ble jeg noen flytopplevelser rikere!                 

Bildet øverst: deltagere på Balancedprosjektets studietur i Park Istra, august 2022.  (Prosjektleder i svart t-skjorte midt i bildet, artikkeforfatter ytterst til høyre) Foto: Cona b.p.

BALANCED-PROSJEKTET

Studieturen er del av det 2-årige non-profit prosjektet BalanceD, innen feltet sosial og økonomisk...

Continue Reading...

Kunstterapiens Uke 2021

 

Hva er kunstterapi?

Hvorfor kunstterapi? 

Denne uken kan du få kunnskap om og erfaring med noe av det kunstterapi brukes til: 

 • En virksom psykoterapiform for mennesker som strever og søker mestring
 • Et verktøy til selvutvikling både privat og i jobbsammenheng
 • Et verktøy for å utvikle sin kreativitet

Kunstterapiforeningen Norge inviterer til landsdekkende arrangement i regi av sine medlemmer. I 2021 tilbyr vi en foredragsrekke og workshop på nett.  

Selv stiller jeg med et begrenset antall gratis prøvetimer gjennom uken, og  foredraget 'Faget Kunstterapi - kvakksalveri?' torsdag 26.mars 2021 kl 19. 

Program 

Deltagelse på alle arrangement er gratis (eventuelle kostnader for lokale og materiale kan tilkomme), utenom kurset på Ås.

 

Påmelding

For prøvetimer og fysiske arrangement: ta kontakt med den enkelte arrangør     

Nettbaserte...

Continue Reading...

Vis meg!

Psykodrama i kunstterapi

I denne artikkelen presenterer jeg psykodramas bidrag til kunstterapi, psykodramaets prosess og metoder, samt dets forhold til traumer, utviklings- og gruppeterapi, før jeg illustrerer med caset Elisabeth(E), hvor psykodrama benyttes til å bearbeide relasjonstraumer. Artikkelen bygger på kunnskapsbasert praksis.

God lesning! 

Lise Bjarkli

(Artikkelen er utgitt i Kunstterapiforeningens medlemsblad Rubin 2/2020. Du kan laste den ned her i pdf-versjon eller fra Kunstterapiforeningens artikkelsamling)


Hvorfor benytte psykodrama i kunstterapi?

Som terapeut betrakter jeg klienten som helten i sin egen fortelling. Heltens reise består i at helten har et problem hun ønsker løst. Helten kan finne støtte og hjelp i veilederen som selv har gjennomført tilsvarende reise tidligere, og som besitter en reiseveske med nyttige verktøy. Om helten tar imot tilbudet om reisefølge vil reisen kunne...

Continue Reading...
Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.