Kunstterapiens Uke 2023

Kunstterapiforeningen Norge organiserer i 2023 Kunstterapiens Uke fra 17. til 26.mars. 

Hva er kunstterapi? Hvorfor kunstterapi? Denne uken kan du få kunnskap om og erfaring med noe av kunstterapiens muligheter:

 • En virksom terapiform for mennesker i alle aldre som strever og søker mestring
 • Et verktøy til selvutvikling både privat og i jobbsammenheng
 • Et verktøy for å utvikle sin kreativitet

Kunstterapiforeningen Norge inviterer til arrangement over hele landet i regi av sine medlemmer.  

I den anledning tilbyr jeg deg gratis følgende: 

 • Et begrenset antall prøvetimer i uke 12
 • Foredrag og kreativt verksted med tema Livsglede og pusterom
  • På nett torsdag 23.mars, kl 18:30 til 20:30
  • På NaKuHel i Asker fredag 24.mars kl 18 til 20 og lørdag 25.mars kl 14 til 16

Du kan bestille prøvetimer eller melde deg på foredrag og verksted her! 

Velkommen innom! 

Kreativ hilsen,

Lise


Hvorfor Kunstterapiens Uke?

Psykiske plager rammer mange som strever og søker mestring. Det er hjelp å få, fra det offentlige helsevesen, men også fra kunstterapeuter rundt om i Norge.  Under Kunstterapiens uke kan flere erfare denne terapiformens muligheter.

Psykisk lidelse rammer halve befolkningen, er den viktigste utfordring i dagens helsesamfunn, og koster samfunnet over 70 milliarder kroner årlig.

Det er hjelp å få …. nå:

 • Å be om hjelp er en styrke. Første skritt er å be om hjelp.
 • Mange organisasjoner og personer ønsker å hjelpe. Regjeringen bevilger årlig millionbeløp til hjelpe-organisasjonene Kirkens SOS og Mental Helse.
 • Mental smerte kan forebygges og behandles. Samtaleterapi og psykologhjelp er de viktigste offentlige tiltak. Medisinering kan også være nødvendig for noen. Ventetiden kan imidlertid være lang inn til det offentlig, eller til en privatpraktiserende psykolog med eller uten driftsavtale, og ulike mennesker har ofte behov for ulike tilnærminger til forskjellig tidspunkt for å få den hjelpen de trenger.
 • Det finnes imidlertid andre tilbud: Kunstterapiforeningen Norge har hjelp å tilby! Dette ønsker vi å nå ut med.

Derfor arrangerer vi siden 2020 Kunstterapiens Uke i uke 12  over hele landet:

Denne uken tilbyr foreningens medlemmer formidling av kunnskap om og erfaring med noe av kunstterapiens muligheter.

Foreningen vår teller 94 medlemmer over hele landet. Vi kunstterapeuter har god erfaring med å bruke kreative metoder til en bedret livskvalitet. Vi har selv gått gjennom egne prosesser, med solid faglig forankring og flerårige studier. Det er hjelp å få! Vi har kort ventetid, vi har metodene, vi har gått noen skritt selv – ja, vi har oss selv, vår faglighet og vår tilstedeværelse å tilby. Klientene må riktignok betale for å få det vi har å tilby. Dersom ikke kommunen eller andre velvillige betaler for dem. Men vi har hjelp å tilby!

Ved hjelp av samtale med det kreative uttrykket og et annet menneske, kunstterapeuten, blir du bedre kjent med dine problemområder og dine ressurser. 

Vi som kunstterapeuter er forskjellige. Det er forskjellige temaer og metoder som treffer hos den enkelte. Vi har forskjellige historier, interesseområder, spesialiseringer, bakgrunn og yrkesbakgrunn. Vi bruker kunstterapien og dens metoder forskjellig. Noen arbeider direkte terapeutisk med klienter individuelt og/eller i gruppe, enten innenfor en institusjon eller i privat praksis. Noen har kreative verksteder eller grupper, noen fokuserer på drømmearbeid, noen er opptatt av spiritualitet, mens andre arbeider med sin egen kunst. Andre igjen er lærere eller jobber i organisasjoner og tar med kunstterapi inn i tenkningen i løsning av oppgaver og i organisasjons- og lederutvikling. Listen kan gjøres mye lenger, og det ene utelukker heller ikke det andre.

I uke 12 vil vi vise noe av mangfoldet. Under vår felles paraply vil vi synliggjøre og fremme våre medlemmers arrangementer. 

Du kan se hele programmet her, på vår nettside og vår Facebookside

Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.