Selv- og lederutvikling med kunstterapi?

Uncategorized Sep 11, 2018

Er kunstterapi en egnet metode for selvutvikling, og mer spesifikt for ledere?

For å lede andre må du starte med å lede deg selv. Lederutvikling starter dermed med selvutvikling.  Kunstterapi er en kraftfull, men for mange uventet og ukjent metode for leder- og selvutvikling.

Kunstterapi gir deg et rom for aktiv handling hvor du:

  • Kommer i dypere kontakt med din indre verden,
  • Kan utfolde og uttrykke deg kreativt og nytenkende rundt et tema,
  • For så å gå i dialog med det skapte uttrykket.
  • Dette vil ofte bidra til økt selvinnsikt som igjen kan føre til endring.

Selvutvikling med Kunstterapi åpner nye og gamle dører

Jeg trodde  for noen år siden at jeg hadde meldt meg på et helgekurs i maling. Det var feil, det var kunstterapi ... Det kurset åpnet en ny verden for meg!  Kunstterapi kan gi deg styrke, mot, visdom, glede, enorm livskraft, og tilgang til sider ved deg selv som du hadde glemt eller før ikke ante fantes!

Kort om Lise Bjarkli

Jeg  er sivilingeniør, ledelsesrådgiver og, noe mange nok ikke forventet, nå kunstterapistudent. Den røde tråden i mitt og manges liv er ‘utvikling, kvalitet, kunnskapstørst og bærekraft'.  Godt lederskap er vesentlig å sikte mot. Etter over 20 år i lederroller samt utvikling av organisasjoner og IT- systemer for internasjonale og norske selskap, fikk jeg i 2010 interessen kraftig vekket for psykologi og utvikling av det mest samensatte systemet av alle – ‘mennesket’.  Dette har ført meg til dybdepsykologi og kunstterapien som jeg erfarer som et av, om ikke det mektigste verktøy for selv- og lederutvikling. 

Skeptisk? Javisst! 

Tilnærmingen er imidlertid både vitenskapelig og erfaringsbasert. Den bygger på flere psykologiske teorier, med hovedbasis i Jungiansk analytisk psykologi. Nyeste teoritilvekst er hentet fra nevrovitenskap og nevropsykologisk utvikling. Et kunnskapsområde i rivende utvikling!

Selvutvikling med Kunstterapi må erfares!

Fremfor å lese seg opp eller bli fortalt om temaet er dette definitivt et område som må erfares direkte. Derfor - våg å hoppe i det og la Oktober 2018 stå i "Leder- og Selvutvikling med Kunstterapien"s tegn!

Om du er generelt opptatt av å utvikle deg som menneske eller leder, benytt  anledningen til å få et lite innblikk i  en kunstterapeutisk reise og en konkret måte å selv erfare noe av styrken i et kunstterapeutisk selvutviklingsforløp!

 

PROGRAM OKTOBER 2018

EN KUNSTTERAPEUTISK REISE

- Selvutvikling med kunstterapi - kunst, terapi eller?

- UTSTILLING - FOREDRAG - KURS

 

UTSTILLING "En kunstterapeutisk reise"

Utstillingen "En kunstterapeutisk reise" holdes fra 30.september til 26.oktober 2018 på NaKuHel i Asker.  Du er velkommen til åpningen av utstillingen søndag 30.september med blant annet et foredrag om min egen kunstterapeutiske reise.  Utstillingen er tilgjengelig i senterets åpningstider. 

Er kunstterapi kunst, terapi eller noe annet? Hva er egentlig kunst? Er terapi for friske mennesker? Hva er egentlig selvutvikling? Disse og lignende tanker oppfordrer jeg deg til å reflektere over utfra arbeidene som er stillt ut! 

  

FOREDRAG "En kunstterapeutisk reise" 

Foredraget  vil gi deg et innblikk i en kunstterapeutisk oppdagelsesreise, hva kunstterapi er, tilnærmingsmåte og bakenforliggende prinsipper. Foredraget på Tekna vil være rettet mer mot lederutvikling, ledere og teknologer, mens foredragene på NaKuHel retter seg mot deg som er generelt opptatt av selvutvikling og bruk av ekspressive uttrykk i et helsefremmende perspektiv.  

  • 30.09 kl 13-14 :  NaKuHel senteret, Semsveien 168 i Asker. Åpent for alle
  • 07.10 kl 13-14 : NaKuHel senteret, Semsveien 168 i Asker. Åpent for alle
  • 09.10 kl 17-19 : Tekna, Ingeniørenes Hus i Oslo. 

KURS "En god start - dine ressurser"

Selvutvikling er krevende. Dine tilgjengelige ressurser er avgjørende for din evne til handling, nytenkning, livsutfoldelse og for å skape noe godt og nyttig. En god og viktig start eller oppfølging på selvutvikling får du ved å samle opp dine kilder til energi og sikre dine forsyninger. I dette minikurset får du mulighet til å fylle litt på lagrene og bedre tilgangen til dine egne krefter. Dette er spesielt viktig om du senere ønsker å gå inn i utfordrende temaer hvor du møter indre motstand, uansett hvilken tilnærming du da velger å benytte. Det legges opp til et variert forløp rundt temaet «egne ressurser», hvor vi bruker kunstterapeutiske virkemidler som bilder, bevegelse, musikk  og rollespill.  Du kan velge mellom 3 kursdager: 

  • 14.10 kl 11:30-16:00 - NaKuHel senteret, Semsveien 168 i Asker. 
  • 21.10 kl 11:30-16:00 - NaKuHel senteret, Semsveien 168 i Asker. 
  • 25.10 kl 16:30-21:00 - Tekna, Ingeniørenes Hus i Oslo. 

Noe for deg? 

Jeg håper dette har vekket din interesse og nysgjerrighet,  velkommen!   

Vennlig hilsen,

 

PS: Du kan kommentere som anonym gjest eller ved pålogging til disqus (via Facebook, twitter eller google). Gjesteopsjonen kommer frem når du går inn på diskusjons- og så navnefeltet.

PS: Du finner alle  arrangementene på min facebook-side

Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.