Viten

viten Dec 15, 2020

Kunstbasert terapi og selvutvikling er  en kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og klientens ønsker og behov i en gitt situasjon. 

Aktuelle fagområder: psykologi, psykoterapi, musikkterapi, psykodrama, bevegelse og danseterapi ... 


Hva finnes av forskning?

ET viktig premiss i all forskning er å ikke ta noe som endelig sannhet. Noen viktige spørsmål på veien: hva dreier forskningen seg om? Hva viser den? Sier den noe om kunstterapi kan ha vitenskapelig dokumentert effekt? Kreves det mer forskning? Kan noe overhodet konkluderes? 

Ha også i bakhodet at om noe ikke er såkalt ‘vitenskapelig’ dokumentert er det ikke synonymt med manglende effekt.  Er psykoterapiens effekt mulig å måle? Nye tilnærminger utvikles, erfares og justeres. Forskning tar tid, erfaringer må systematiseres, forskningsmidler må foreligge …

Her vil du finne et grovsortert utvalg etter hvert som jeg samler opp:   

 1. NAKFKAM 2010: - Er forskning på alternativ behandling relevant for deg? - Debatt og kronikk - Dagens Medisin 
 2. Hva sier NAFKAM idag? NAFKAM 
 3. V. Skov. Art Therapy. Prevention Against The Development of Depression. PhD Thesis. Aalborg Universitet, Danmark.   
 4. I.N.Pedersen. Forskning rundt bruk av musikkterapi i psykiatrien. Aalborg Universitet, Danmark
  1. I.N.Pedersen. Motoverføring i musikk- og kunstterapi. 
 5. Evidence for the effectiveness of Jungian psychotherapy: review of empirical studies
 6. Development of research designs for investigating concepts of Analytical Psychology and the efficacy/effectiveness of Jungian psychotherapy
 7. A qualitative systematic review of service user and service provider perspectives on the acceptability, relative benefits, and potential harms of art therapy for people with non-psychotic mental health disorders - PubMed (nih.gov)
 8. The clinical and cost effectiveness of group art therapy for people with non-psychotic mental health disorders: a systematic review and cost-effectiveness analysis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26149275/
 9. The effectiveness of art therapy in the treatment of traumatized adults: a systematic review on art therapy and trauma https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25403446/
 10. The effect of creative psychological interventions on psychological outcomes for adult cancer patients: a systematic review of randomised controlled trials https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24953449/ 
 11. Changes in the Autonomic Nervous System and Moods of Advanced Cancer Patients by Mindfulness Art Therapy Short Version https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=62662 
 12. Oster, I., Svensk, A.C., Magnusson, E., Thyme, K.E., Sjodin, M., Astrom, S. and Lindh, J. (2006) Art Therapy Improves Coping Resources: A Randomized, Controlled Study among Women with Breast Cancer. Palliative and Supportive Care, 4, 54-64. http://dx.doi.org/10.1017/S147895150606007X 
 13. Art therapy as an adjuvant treatment for depression in elderly women: a randomized controlled trial https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29412335/ Conclusion: Art therapy as an adjunctive treatment for MDD in the elderly can improve depressive and anxiety symptoms.
 14. Creative art therapy for mental illness https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30901671/
 15. Art therapy is associated with sustained improvement in cognitive function in the elderly with mild neurocognitive disorder: findings from a pilot randomized controlled trial for art therapy and music reminiscence activity versus usual care https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30413216/
 16. The Efficacy of Art Therapy in Pediatric Oncology Patients: An Integrative Literature Review - PubMed (nih.gov)
 17. The effectiveness of art therapy for anxiety in adults: A systematic review of randomised and non-randomised controlled trials - PubMed (nih.gov)
 18. The Effectiveness of Art Therapy: Does it Work? https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07421656.2000.10129706
 19. Trauma-Focused Art Therapy in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: A Pilot Study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30111254/
 20. Integrative systematic review of psychodrama psychotherapy research: Trends and methodological implications. US National Library of Medicine. National Institutes of Health. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6380607/
 21. Symposium om evidensbasert kunstterapi, Hogeschool Leiden, Nederland. 2020 
 22. Research centre for arts therapies, gruppering av universiteter. Nederland. https://kenvak.nl/en/
 23. European Federation of Art Therapy: https://www.arttherapyfederation.eu/
 24. European consortium for arts therapies education: https://www.ecarte.info/
 25. American Art Therapy Association: https://arttherapy.org/ , https://arttherapy.org/research/ 
 26. American psychological association: https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index
 27. Cochrane Library: https://www.cochranelibrary.com/ 
 28. Norsk forbund for psykoterapi: https://nfpsykoterapi.no/psykoterapi-og-forskning/
 29. https://www.helsebiblioteket.no/

Vitenskapelige metoder

Vitenskapelige metoder er allsidige og må være relevante til tilnærminger som benyttes: Naturvitenskapelige metoder er ofte lite egnet innen psykologi og psykoterapi, som krever egne forskningsdesign. 

Her vil du finne informasjon om aktuelle forskningsmetoder: 

 1. https://psykologisk.no/2016/05/hvordan-blir-fremtidens-forskning-pa-psykoterapi/
 2. https://snl.no/forskningsmetoder_i_psykologien
 3. Prof. F. Svartdal.Forskningsmetoder i psykologien: http://www.metoder.info/
 4. Fagessay: https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2020/09/vitenskapelighet-i-psykologien
 5. Blandet forskningsdesign:
  1. Vibeke Skov benytter en kombinasjon av heuristikk, hermeneutikk og fenomenologi i sin PhD-oppgave
 6. https://sykepleien.no/forskning/2019/09/vitenskapsteori
 7. Hermeneutikk: https://forskning.no/filosofiske-fag/hva-er-hermeneutikk/722732https://sykepleien.no/forskning/2009/03/gadamers-hermeneutikk
 8. Fagessay: https://kdybvik.wordpress.com/sjanger/essay/forelesning-om-faglig-essay/ 

 


Denne siden er et ledd i arbeidet med å løfte kunnskapen i samfunnet rundt kunst- og psykoterapi, samt bidra til å rettferdiggjøre synet på mva-fri helsebehandling til fortsatt å gjelde all helsebehandling, med komplementær og alternativ behandling på lik linje med 'skolemedisin'. 

med vennlig hilsen, 

Lise Bjarkli

PS: trykk gjerne her for å støtte aksjonen mva-fri behandling!

 


Kilder

Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.