Er kunstterapi faglig fundert?

-Først publisert i juni 2019, oppdatert januar 2023

Du lurer kanskje på om ikke kunstterapi er litt vel alternativt?

Dessuten, er det overhodet faglig fundert? Foreligger det noen forskning? Hva med vitenskapelig tilnærming? 

Dette siste  vil jeg si noe om:

 

Utdannelsen ved Institut for Kunstterapi 

Kunstterapeuter utdannet ved Institut for kunstterapi i Danmark forutsettes å ha livserfaring, en annen utdannelse i bunn, og vurderes for modenhet før og underveis gjennom en fireårig deltidsutdannelse. 

Utdanningen omfatter jevnlige samlinger hvor teori blir erfart gjennom praktiske oppgaver.  Gruppen er da samlet 24 timer i døgnet over seks intensive dager, noe som skaper mye læring innenfor en til tider heftig gruppedynamikk! 

Utenom samlingene skal studentene gjennom en lang liste med faglitteratur, egenterapi, praksis,  rapportskriving, veiledning, en avsluttende hovedoppgave (det danskene kaller spesiale), samt  en avsluttende eksamen.  Den enkeltes egnethet blir da selvsagt vurdert underveis. 

En vesentlig egenskap er evnen til selvrefleksjon og selverkjennelse, ikke minst for å kjenne sine begrensninger, og ha nok kunnskap og ydmykhet til å vite når man må henvise videre. 

Med utdannelse som sivilingeniør (med blant annet valgfag psykologi) og Master of Management programmer fra BI  (deriblant anvendt organisasjonspsykologi) har jeg et visst sammenligningsgrunnlag, og må si at min nåværende utdannelse innen kunstterapi er den mest krevende av dem. Den er også den mest givende hvor jeg virkelig har lært mye nytt om hva det vil si å være menneske!

Hva er egentlig kunstterapi?

Kortversjonen

Integrativ kunstterapi er en psykoterapeutisk tilnærming som bygger på flere psykologiske teorier, tar utgangspunkt i Jungiansk analytisk psykologi, med tilskudd fra nyere forskning som f.eks. nevropsykologi.

Den lengre versjonen

Her er en litt utførlig forklaring, om du er interessert i å vite mer om det: 

Psykologi er vitenskapen om menneskelig adferd og mentale prosesser.  

Utgangspunktet innen denne form for integrativ kunstterapi er arbeidet til psykiater Carl Gustav Jung, hans modell av menneskesinnet, analytiske psykologi, livslange arbeid med myter, symbolikk og kunsttuttrykk, og ikke minst hans ydmyke forståelse av seg selv som evig lærende! 

Om du ikke er så kjent med Jungs arbeid, vit at mange av hans funn er nå grunnleggende kunnskap innen psykologi. 

Jung hører til kategorien dybde- og psykodynamisk psykologi. 

Videre hentes kunnskap primært fra retningene humanistisk, kognitiv-  og nevropsykologi. Noen aktuelle underdisipliner er affektiv, utviklings-, og personlighetspsykologi,  samt psykopatologi.  Dette er både forsknings- og empiribasert. 

Fagmiljøet selv er meget klar over bredden i det akademiske feltet. En god psykolog og psykoterapeut vet at de enkelte retninger kun gir modeller av menneskeforståelsen. Et menneske er imidlertid mye mer sammensatt enn det en hvilken som helst modell kan representere.  Da er det viktig, selv om de fleste har en foretrukken tilnærming, å kunne kombinere modeller, intervensjoner og tilnærminger slik at de passer så godt som mulig for å være til nytte for det faktiske mennesket man har foran seg. 

 

I tillegg har jeg personlig som nevnt over en bakgrunn som sivilingeniør, leder og organisasjonsutvikler. Andre kunstterapeuter bringer sin egen faglige bakgrunn om det er som psykolog, lege, sykepleier, sosionom, kunstner, musiker, prest osv.

Med min bakgrunn og som godt voksen  er jeg opptatt av soliditet, men føler  ikke noe behov for å forske noe ytterligere på dette, så lenge jeg kan forsikre meg om at andre har gjort jobben, og at jeg kan lære av dem. Jeg er imidlertid opptatt av kontinuerlig læring, og innstilt på å samle inn forskningsdata om dette skulle bli nødvendig.  Ellers er jeg idag tilfreds med det jeg kan lære av andre og egne erfaringer. 

 Drivkraften bak det hele er ønsket om å hjelpe andre: hjelpe dem gjennom vansker, hjelpe dem til mer livsglede, støtte dem i deres selvutvikling, støtte dem i deres økte forståelse av det å være menneske i verden idag. 

 

Faglitteratur for kunstterapeuter

Endel faglitteratur er obligatorisk, mens annen er frivillig og avhengig av den enkelte terapeuts og kllients behov.  Selv er jeg lidenskapelig glad i bøker og bibliotek, og har sortert noen av mine fagbøker innen 4 hovedkategorier:

  1. Klassisk psykologi
  2. Jungiansk psykologi, myter og drømmearbeide
  3. Kunstterapi- og kroppsrelaterte emner
  4. Nettbaserte læresteder

 

Klassisk psykologi

Min yndlingsforfatter er helt klart Irvin Yalom med sin eksistensielle psykoterapi.  Magnus Kihlbom gir i 'Den evige familie' innsikt i familiepsykologi fra en psykoanalytisk synsvinkel. Espen Jerlang gir et godt innblikk i utviklingspsykologiske teorier opp gjennom tidene. Johan Cullberg gir et godt innblikk i dynamisk psykiatri og mennesker i krise. Daniel Siegel integrerer hjerneforskning og interpersonlig nevrobiologi i psykoterapi.  Winnicott, Klein, Biong, Fairbairn med fler er ellers klassikere man bør ha noe kunnskap om. Paul Moxness' arbeid rundt angst i organisasjonsliv, dyproller og fasettmennesket er godt å ha med seg.  Mer spesialisert forskning rundt dissosiasjon, traumer, sorgarbeid, tilknytning og depresjon er også kjekt å vite om.   

Sist på listen her er Antonio Damasio, som gir et krevende men spennende innblikk i hvordan kropp og emosjoner bidrar til bevissthet. Hans arbeid jobber jeg for tiden med å assimilere! 

Ved siden av disse henter jeg gjerne litteratur fra Institut for kunstterapis rikholdige bibliotek og fra  Institut for psykoterapis litteraturliste

 

Jungiansk psykologi, myter og drømmearbeide

Jungs bøker er ikke nødvendigvis de mest tilgjengelige, men hans 'Memories, dreams and reflections' og 'Man and his symbols' gir et godt innblikk i denne inspirerende mannens liv og virke.

Flere Jungianere har skrevet om Jungs forskjellige arketyper. De tre bøkene jeg stadig kommer tilbake til som grunnbøker er Edingers 'Ego and archetype', Dougherty/West's 'The matrix and meaning of character'  og Rosens 'Transforming depression'. 

For symbol- og drømmearbeide har jeg stor glede av  'The book of symbols' fra The archive for reseach in archetypal symbolism, samt Ole Vedfelts og Jes Bertelsens bøker om drømmetydning.  

 

Kunstterapi- og kroppsorienterte emner

Professor Arthur Robbins og Vibeke Skov, PhD utgjør fundamentet i mine kunstterapifaglige kilder, med tillegg av Abts billedtolkningsmetode. 

Vibeke Skov er forøvrig pioner i Norden , som grunnlegger og leder av Institut for kunstterapi. 

Ved siden av disse gir fagartikler innen musikkterapi, samt bøker innen psykodrama og kroppens rolle ifm traumer mye verdifull kunnskap. Rotschild og Levine er to klassikere innen sistnevnte.

Karakteranalytisk institut's litteraturliste er ellers en god kilde for kroppsorientert psykoterapi.  

 

Nettbaserte læresteder

Disse kursene fra universitet og akademikere i USA, Belgia og Canada har jeg funnet givende:

 

Forskning på effekten av kunstterapi

I denne >>artikkelen<<  finner du noe av det jeg har samlet rundt forskning på Kunstterapi. 

Faglig nok for deg?

Du undret deg kanskje om kunstterapi var litt vel alternativt og uten faglig grunnlag? 

Med dette innlegget har jeg villet vise hvordan kunstterapiutdannelsen fra et anerkjent sted er lagt opp, hvilket faglige fundament det baserer seg på, og hva min holdning til dette er.

Jeg håper dette har gitt deg innblikk i et solid forankret fagområde, selv om det er ukjent og uvant for mange.  Integrativ kunstterapi har stor kraft i seg til å bidra til personlig utvikling og omstilling!   Det er også gøy og livgivende!

 

vennlig hilsen,

 

 

Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.