Kunst, kunstterapi og språk (7/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og språk (7/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Kunstterapi bidrar til å lære deg et nytt språk, som formidler noe av kompleksiteten ved å være menneske i verden.


Gjennom livet har du lært deg å bruke ord – å snakke og å skrive. Gjennom ordene kan du kommunisere med andre. Du kan oppnå kontakt, formidle og ta imot beskjeder. Vi kan forstå og forholde oss til hverandre.

Men hva når ordene ikke holder?

Noen ganger kan vi ikke sette ord på smerte, lengsel, tomhet, grenseoverskridelse. Men heller ikke finne dekkende ord for takknemlighet, glede, ærbødighet eller ærefrykt.

Vår egen kropp og våre følelser vil også kommunisere. De er ikke alltid like lett å forstå. Hovedaklig fordi vi, i nåtidens samfunn, har lært å skyve de til side, til fordel for det rasjonelle hodet og ordspråket.

Gjennom kunst- og andre uttrykk kan du lære deg å oppnå kontakt med din egen kropp og følelsesliv. La de bli hørt, ta de på alvor og velge dine handlinger deretter. 

Det finnes imidlertid flere språk i deg: i tillegg til fornemmelser i kroppen og følelser, har du drømmer, symboler, farger, myter, sinnsbevegelser som resonans, dirring, sitring, vibrering eller synkronisitet. Vi kan oppleve å ha ulike stemmer eller deler i oss – som barnet og kritikeren.

Disse har alle en funksjon. De kan hjelpe deg å bevare kontakten med ditt indre liv, å balansere dets verdier med det ytre samfunns krav og forventninger. De kan vise deg valgmuligheter ved veikryss du møter gjennom livet. De kan ville beskytte eller veilede deg. Noen ganger kan selve livskraften og livsviljen i deg prøve å gi seg til kjenne. Det kan til og med finnes deler som egentlig tilhører andre mennesker, deler som har sneket seg inn i ditt indre og søker å kontrollere deg innenfra.

Når du lager et maleri, former en leirfigur eller skaper bevegelser med kroppen din, er det nye måter å uttrykke deg på. Du får formidlet noe av det som skjer i din indre verden. Noe det ikke alltid finnes ord for. Gjennom disse nye uttrykksmåtene, og lytting til dem kan vi allikevel lære oss å tyde og forstå deres budskap.

Da kan du kanskje få en lignende opplevelse som meg: 

Under en kunstterapeutisk studieuke ved Billund, Danmark for noen år siden, forstod jeg plutselig, etter flere dagers musikkterapeutisk arbeid med mor-barn bilder, at den gjentagende stemmen i meg som i over et år hadde sagt ‘Mor, kan du lige holde mig?’ i møte med en person jeg hadde stor tillit til, faktisk var barnet i meg som trengte å bli holdt.

Mitt indre barn hadde funnet en trygg morsfigur i denne personen.

Fra da av lærte jeg, uavhengig av andre, selv å gi mitt indre barn omsorgsfull trygghet.

Min evne til egenomsorg økte den dagen.

Tenk på alle muligheter som kunne åpne seg for deg, om du lærte deg ditt eget indre språk!  

 

Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.