Hvordan og hvorfor kan kunst hjelpe deg?

-Ekspertuttalelse i Allers 3/2023, ifm. reportasjen ''Veslemøy maler seg fri': 

"Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser:

<Du kan lese mer utdyppende om hvert punkt her...>

Kunstens tema: Kunst kan forstås som håndverk, som vitenskap eller som et uttrykk for din skaperevne.  Kunst i denne sammenhengen handler om å uttrykke noe som kommer innenfra, og gi det en synlig form. Det kan handle om det ytre liv, om alt det du er deg bevisst, men vel så mye er det en måte å uttrykke det som fortsatt er undertrykket, ubevisst, eller det som mangler ord.

Kunstterapi og fysisk helse: Kun fantasien setter grenser for hvilke medier du kan bruke når du skaper selve kunstverket. Uansett bruker du da kroppen aktivt. Det kan bidra til selvregulering, avspenning, vanskelige følelser kan utløses og renses ut av kroppen, ihvertfall for en stund. Det kan også gi deg flyt- og mestringsopplevelser, samt mestringstro. Denne opplevelsen kan igjen bedre sammenkoblingen mellom hode og kropp, og du kan få et lystbetont forhold til din skaperevne eller kreativitet. Du kan tenke nytt og innovativt.   

Kunstterapi og mental helse: Når kunstverket er ferdig kan du, med støtte fra din kunstterapeut kombinert med din egeninnsats, gå i dialog med det og få bevissthet om ulike sider ved deg selv. Du får bedre kontakt med dittt eget indre og den du egentlig er. Dette kan så bidra til økt egenforståelse og aksept for den du er, til heling av sår, til gradvis utvikling og til å finne tilbake til egen verdighet eller til mer livsglede.  

Kunstterapi og sosial identitet: når vi er kreative i en gruppe løfter vi blikket vekk fra oss selv og mot de andre i gruppen. Da bygger vi tilhørighet og tilknytning, ut av ensomhet og utenforskap. Nettopp dette handlet årets verdensdag for helse (2022) om. Kunstterapiforeningen/Jeg stilte med foredrag om dette temaet på Mental Helse Oslos Brodager på Sentralen i Oslo.)  Gjennom kreative samspill kan du også utvikle og prøve ut nye, mer hensiktsmessige handlingsmønstre, og ikke minst bygge opp handlekraft som du så kan bruke ute i verden.

Kunstterapi, symbol og mening:  I dialog med kunstverket kan du oppdage symboler, allmennmenneskelige temaer, eksistensielle spørsmål og ritualer med dypere betydning. Gjennom det og drømmer, kan du komme i kontakt med visjoner og det som ellers kan gi livet mening, som kanskje er mye større enn deg selv.   

Kunstterapi bidrar til å lære deg et nytt språk, som formidler noe av kompleksiteten ved å være menneske i verden.

Kunstterapi gir det dypeste i oss en mulighet til å bli sett, anerkjent og få utfolde seg. Det gir oss støtte til å bli det sammensatte fullstendige ufullkomne mennesket vi har potensiale til å bli’.

For meg handler det om

En energisk flyt, en flytende rytmisk balanse mellom indre og ytre liv. I denne balansen er vi i kontakt med hele oss. Vi lever i og med verden, innenfra fremfor fra omverdenens forventninger. Kreativ livskraft utfolder seg, uhiindret av sosial hemming, og skaper et godt levd liv.’


Lise Bjarkli er kunstterapeut med egen praksis, og leder av Kunstterapiforeningen Norge. Hun har over 30 års erfaring som leder og rådgiver fra næringsliv samt fra ulike verv i frivillige organisasjoner.  Hennes livsmål er å støtte andre slik at de finner sin vei til å trives bedre, både med seg selv og i relasjoner, i deres privat- og arbeidsliv. Hun opplever kunstterapi som et av de kraftigste verktøy for nettopp det.  Hun er diplomert kunstterapeut og sivilingeniør, med videre- og etterutdanning innen ledelse og psykologi.

Kunstterapiforeningen Norge ønsker å fremme helhetstenkning rundt mennesket, bidra til økt forståelse og utbredelse av kunstterapi som en naturlig, helsefremmende terapiform og  ansvarsbevisst virksomhet, basert på høy faglig og etisk standard. Kunstterapeutiske metoder brukes i terapi, men også innen blant annet selvutvikling og kreativitet."

Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.