Kunst, kunstterapi og mental helse (4/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og mental helse (4/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Når kunstverket er skapt kan du, med støtte fra din kunstterapeut kombinert med din egeninnsats, gå i dialog med det og få bevissthet om ulike sider ved deg selv. Du får bedre kontakt med dittt eget indre og den du egentlig er. Dette kan så bidra til økt egenforståelse og aksept for den du er, til heling av sår, til gradvis utvikling og til å finne tilbake til egen verdighet eller til mer livsglede.


 Mental helse kan handle om mye forskjellig. Det kan handle om følelser i ubalanse, om lavt selvbilde. Det kan komme til syne gjennom et vidt spekter av symptomer: angst, depresjon, avkobling, utbrenthet, stressreaksjoner ...     

Forresten – vi har...

Continue Reading...

Kunst, kunstterapi og fysisk helse (3/9)

 

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunst, kunstterapi og fysisk helse (3/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Kun fantasien setter grenser for hvilke medier du kan bruke når du skaper selve kunstverket. Uansett bruker du da kroppen aktivt.

Det kan bidra til selvregulering, avspenning, vanskelige følelser kan utløses og renses ut av kroppen, ihvertfall for en stund.

Det kan også gi deg flyt- og mestringsopplevelser, samt mestringstro.

Denne opplevelsen kan igjen bedre sammenkoblingen mellom hode og kropp,

og du kan få et lystbetont forhold til din skaperevne eller kreativitet. Du kan tenke nytt og innovativt.


Se for deg - hvordan du bruker armer og ben når du maler på et kroppsstort ark.  Hvordan lårene holder djembetrommen mens hendene stryker trommeskinnet vart, eller slår seg løs...

Continue Reading...

Kunstens tema (2/9)

 

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?  Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser. Her skriver jeg om Kunstens tema (2/9 - Utdypet fra intervju i Allers 3/2023 )


Kunst kan forstås som håndverk, som vitenskap eller som et uttrykk for din skaperevne. 

I forbindelse med selvutvikling og heling, handler kunst først og fremst om å uttrykke noe som kommer innenfra, og gi det en synlig form.

Det kan handle om det ytre liv, om alt det du er deg bevisst, men vel så mye er det en måte å uttrykke det som fortsatt er undertrykket, ubevisst, eller det som mangler ord.


Du trenger ikke å vite noe om maleteknikker, glassets smeltetemperatur eller musikknoter. Det er helt greit om du har ti tommeltotter og ikke har tegnet en strek siden du var barn. Du kan uansett skape noe nytt ved å leke deg med maling, leire, en tromme eller noen små dyrefigurer i plast.

Det kan...

Continue Reading...

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg? (1/9)

Hvordan kan kunst og kunstterapi hjelpe deg?

Kunstterapi kan hjelpe deg på ulike nivåer og i faser.

Kunstterapi er psykoterapi hvor samtale kombineres med ulike kreative uttrykk. Dette er spesielt egnet der ord kommer til kort. 
Jeg vil i de kommende dager utdype intervjuet i Allers 3/2023 , og gå inn på  ...

Kunstens tema

Kunst, kunstterapi og fysisk helse

Kunst, kunstterapi og mental helse

Kunst, kunstterapi og sosial identitet

Kunst, kunstterapi, symbol og mening

Kunst, kunstterapi og språk

Kunst, kunstterapi og mening

Kunst, kunstterapi, livskraft og det dypeste

 

 

Følg med! 

Kreativ hilsen, Lise

Continue Reading...

Kunstterapiens Uke 2023

Kunstterapiforeningen Norge organiserer i 2023 Kunstterapiens Uke fra 17. til 26.mars. 

Hva er kunstterapi? Hvorfor kunstterapi? Denne uken kan du få kunnskap om og erfaring med noe av kunstterapiens muligheter:

 • En virksom terapiform for mennesker i alle aldre som strever og søker mestring
 • Et verktøy til selvutvikling både privat og i jobbsammenheng
 • Et verktøy for å utvikle sin kreativitet

Kunstterapiforeningen Norge inviterer til arrangement over hele landet i regi av sine medlemmer.  

I den anledning tilbyr jeg deg gratis følgende: 

 • Et begrenset antall prøvetimer i uke 12
 • Foredrag og kreativt verksted med tema Livsglede og pusterom
  • På nett torsdag 23.mars, kl 18:30 til 20:30
  • På NaKuHel i Asker fredag 24.mars kl 18 til 20 og lørdag 25.mars kl 14 til 16

Du kan bestille prøvetimer eller melde deg på foredrag og verksted her! 

Velkommen innom! 

Kreativ hilsen,...

Continue Reading...

BalanceD i Slovenia -om balanse og mestring

Kunstterapi kan brukes til å styrke og berike mennesker og samfunnDen støtter deg til å finne balanse mellom ditt arbeid og privatliv. Den styrker mestrings- og problemløsningsevner, tro på egen mestring og opprettholdelse av gode relasjoner. 

I august 2022 var jeg på studietur til Slovenia. Turen bestod av kursing, erfaringsutveksling og teambygging. Jeg oppdaget et nytt land, dets natur, kultur, historie; og ble kjent med nye, engasjerte, kunnskapsrike meningsfeller.  Ikke minst ble jeg noen flytopplevelser rikere!                 

Bildet øverst: deltagere på Balancedprosjektets studietur i Park Istra, august 2022.  (Prosjektleder i svart t-skjorte midt i bildet, artikkeforfatter ytterst til høyre) Foto: Cona b.p.

BALANCED-PROSJEKTET

Studieturen er del av det 2-årige non-profit prosjektet BalanceD, innen feltet sosial og økonomisk...

Continue Reading...

Bladet Rubin - høstutgaven 2022

Etter noen intense ukers samarbeid med dyktige bidragsytere, med oppsamling av artikler, egen skriving, grafisk design og layout føles det vannvittig godt å få Rubin ut i verden, og denne uken kom det endelige resultatet frem til postkasser rundt om i Norge og Danmark.
 
Det gledes ❤
 
Om du lurer, Rubin er Kunstterapiforeningens blad for medlemmer og andre interessert i kunstbasert innovasjon, kreativitet, utvikling og terapi. Enkelt sagt dreier det seg om en av de dypeste formene for menneskelig utvikling - hvor kunst og andre uttrykk bidrar til vekst gjennom å synliggjøre og gi mulighet til dialog med ens eget indre.
 
I denne utgaven handler det om støtte til barns utvikling av selvtillit, om bearbeiding av skam, om skjellsettende møter som endrer livet, om balansesøking og samfunnsutvikling, om nettverk i psykiatrien ... og mer til av inspirasjon og aktiviteter.
 
Om du er interessert i å lese...
Continue Reading...

Kunstterapiens Uke 2021

 

Hva er kunstterapi?

Hvorfor kunstterapi? 

Denne uken kan du få kunnskap om og erfaring med noe av det kunstterapi brukes til: 

 • En virksom psykoterapiform for mennesker som strever og søker mestring
 • Et verktøy til selvutvikling både privat og i jobbsammenheng
 • Et verktøy for å utvikle sin kreativitet

Kunstterapiforeningen Norge inviterer til landsdekkende arrangement i regi av sine medlemmer. I 2021 tilbyr vi en foredragsrekke og workshop på nett.  

Selv stiller jeg med et begrenset antall gratis prøvetimer gjennom uken, og  foredraget 'Faget Kunstterapi - kvakksalveri?' torsdag 26.mars 2021 kl 19. 

Program 

Deltagelse på alle arrangement er gratis (eventuelle kostnader for lokale og materiale kan tilkomme), utenom kurset på Ås.

 

Påmelding

For prøvetimer og fysiske arrangement: ta kontakt med den enkelte arrangør     

Nettbaserte...

Continue Reading...

Helsehjelp eller kvakksalveri?

Bilde: Raphaels 'Athenskolen' representerer alle store matematikere, filosofer og vitenskapsfolk fra klassisk antikvitet samlet for å dele ideer og lære fra hverandre.

Til Stortingets helse- og omsorgskomite,

Innspill til  representantforslag 153 S (2019–2020) 

Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser.

Innspillene dekker forslagets punkt 1- stortingsmelding om kvakksalveri, punkt 2- innføring av mva på alternativ behandling, samt punkt 4- som ut fra min forståelse tilsvarer vedtak 328 nedenfor.

Forslaget må sees som en helhet. Punkt 2 må spesielt sees i sammenheng med Stortingshøring med Saksnr. 19/ 2280, og Stortingets Lovvedtak 55 (2020–2021) om at alternativ behandling, også for de i alternativregisteret blir mva-pliktig (25% sats) fra 1.januar 2021. Punkt 4 synes videreført gjennom  vedtak 328 : "Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen...

Continue Reading...

Viten

viten Dec 15, 2020

Kunstbasert terapi og selvutvikling er  en kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og klientens ønsker og behov i en gitt situasjon. 

Aktuelle fagområder: psykologi, psykoterapi, musikkterapi, psykodrama, bevegelse og danseterapi ... 


Hva finnes av forskning?

ET viktig premiss i all forskning er å ikke ta noe som endelig sannhet. Noen viktige spørsmål på veien: hva dreier forskningen seg om? Hva viser den? Sier den noe om kunstterapi kan ha vitenskapelig dokumentert effekt? Kreves det mer forskning? Kan noe overhodet konkluderes? 

Ha også i bakhodet at om noe ikke er såkalt ‘vitenskapelig’ dokumentert er det ikke synonymt med manglende effekt.  Er psykoterapiens effekt mulig å måle? Nye tilnærminger utvikles, erfares og justeres. Forskning...

Continue Reading...
Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.